Persbericht BVAS over ereloonsupplementen in eenpersoonskamers

10.11.2017

Er zijn geen grenzen aan de hypocrisie van de ziekenfondsen. Ze willen hun hospitalisatieverzekeringen winstgevend houden.

De BVAS is niet te spreken over de nieuwe uitval van de Socialistische Mutualiteiten naar de artsen vandaag in de media. Dat de ereloonsupplementen in eenpersoonskamers blijven stijgen, is niet nieuw. Die evolutie stond in de sterren geschreven en is nota bene door de ziekenfondsen zelf uitgelokt. Door hun toedoen werd het verboden om ereloonsupplementen aan te rekenen aan patiënten op meerpersoonskamers. Die strijd voerden ze uit eigenbelang, om hun hospitalisatieverzekeringen winstgevend te houden.

Ziekenhuizen worden door de overheid structureel ondergefinancieerd en moeten dus op zoek naar andere financieringsbronnen. Hun overlevingsstrategie was dan ook voorspelbaar: artsen aanzetten om hogere supplementen te vragen aan patiënten in eenpersoonskamers. Soms beslissen ziekenhuizen zonder enige inbreng van de artsen eenzijdig over een verhoging van de supplementen, die ze dan integraal inpikken.

In Brusselse en Waalse ziekenhuizen liggen de supplementen hoger omdat de erelonen daar nog meer wordt afgeroomd dan in Vlaanderen. Aan de basis van het probleem ligt het niet-efficiënt beheer van heel wat Brusselse en Waalse ziekenhuizen.

Het nieuwe mediaoffensief van de ziekenfondsen over de kostenstijging van de eenpersoonskamers is hypocriet en dient weer om hetzelfde doel te bereiken : hun hospitalisatieverzekeringen betaalbaar (lees: winstgevend) houden. Ziekenfondsen betalen in hun hospitalisatiepolissen maar 100% aan ereloonsupplementen op eenpersoonskamers terug maar vergeten hun leden daarover te informeren.

De BVAS werkt constructief mee aan de uitvoering van het akkoord artsen-ziekenfondsen van 27 maart 20171. Om dit doel te bereiken pleegt de BVAS in parallel met de medicomut, ook overleg met de ziekenhuissector.

Dr. Marc Moens, Voorzitter BVAS

1: Punt 4.3.4 De NCGZ wenst tijdens de duurtijd van het akkoord een grondige analyse te maken van de problematiek van de zogenaamde ereloonsupplementen. Deze problematiek kan niet los gezien worden van de thematiek van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg enerzijds en het recht op billijke honorering van de zorgverleners anderzijds.
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht