Samenwerken in de zorg

08.02.2019

De titel ‘Samenwerken in de zorg’ is een mantra om iedere dag opnieuw kwalitatieve zorg te verlenen aan elke zorgvrager. Geen enkele gezondheidszorgbeoefenaar of welzijnswerker is immers in staat om zuiver en alleen vanuit zijn eigen expertisedomein geïntegreerde zorg te bieden voor de zorgvragers en hun mantelzorgers. En is het niet juist dit – geïntegreerde zorg – waar we de mond van vol hebben? Laat ons het dan ook gewoon doen.” aldus Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Dankzij de steun van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werden binnen het project ‘Samenwerken in de Zorg’ een stappenplan en handboek uitgewerkt als extra impuls om samenwerking in de zorgsector te bevorderen.

Meer informatie over samenwerken in de gezondheidszorg vindt u terug op www.federatievrijeberoepen.be. U vindt aldaar een stappenplan dat als leidraad kan dienen bij het uitwerken van een sterke samenwerking. Het handboek geeft u daarnaast antwoorden op vragen zoals

  1. Waarom zou ik een samenwerkingsverband willen?
  2. Is een gemeenschappelijke visie belangrijk?
  3. Hoe kunnen we samen de praktijk organiseren?
  4. Met welke deontologische principes moet ik rekening houden? 
  5. Zijn financiële drempels een onoverkomelijke uitdaging?

 

Het stappenplan van "Samenwerken in de zorg" kan u hier raadplegen.

Klik hier voor meer informatie.

De Federatie Vrije Beroepen, geassocieerd met UNIZO, is de representatieve interprofessionele organisatie voor het vrije beroep waarbij het Vlaams Artsensyndicaat is aangesloten. 

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht