• Medische verkiezingen 2018

    Stem BVAS, want - geef toe - u denkt zoals wij.

    Van 7 tot 26 juni kan u stemmen op de beroepsorganisatie die u de komende vier jaar zal vertegenwoordigen.

    Als grootste artsenorganisatie neemt BVAS deze taak graag op zich. We rekenen dan ook op uw stem en uw steun.

    Klik hier voor meer informatie over ons kiesprogramma.

Stagemeester: vergeet uw eHealthBox niet te raadplegen

12.04.2017

De FOD Volksgezondheid herinnert stagemeesters eraan om hun erkenning tijdig te verlengen.

Artsen met een erkenning als stagemeester voor de vorming van artsen-specialisten en huisartsen moeten die uiterlijk 6 maanden voor de einddatum verlengen. De FOD Volksgezondheid informeert de betrokken artsen persoonlijk via de eHealthBox. De informatie wordt tijdig gestuurd om de wettelijke termijnen te respecteren.

Voortaan stuurt de FOD Volksgezondheid de documenten met betrekking tot deze erkenningsprocedure liever elektronisch door. Alle huisartsen en artsen-specialisten zouden dus hun eHealthBox regelmatig moeten raadplegen.

De FOD Volksgezondheid gebruikt de eHealthBox ook voor andere communicaties: verzending van omzendbrieven, sollicitatieoproepen,  bepaalde adviezen van de Hoge Gezondheidsraad of relevante informatie met betrekking tot de medische praktijk.

De eHealthBox is de beveiligde elektronische mailbox die specifiek bestemd is voor de actoren van de gezondheidszorg en is via het eHealth-platform toegankelijk.

Hoe uw eHealthBox raadplegen?
Surf naar www.ehealth.fgov.be, klik linksboven op de link "My eHealth" en login met uw elektronische identiteitskaart.

Heeft u vragen of hulp nodig?
Contacteer de helpdesk van het eHealthplatform:

  • via dit contactformulier
  • per telefoon van maandag tot vrijdag van 7 tot 20u op het nummer 02/788 51 55 indien u problemen bij het gebruik ondervindt.

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht