UBO register: Nu ook mogelijk door een derde gemandateerde

30.01.2019

Sinds 16 januari jl. kan de registratie in het UBO register ook correct worden uitgevoerd door een professioneel gemandateerde van de vereniging.

De deadline voor de verplichte invulling van het zogenaamde UBO-register is uitgesteld naar 30 september 2019.

 

Onder invloed van Europese richtlijnen wordt het UBO register ook in België een feit. Alle vennootschappen en verenigingen die actief zijn in België, moeten hun ‘ultimate beneficial owners’ of ‘uiteindelijke begunstigden’ tegen 30 september 2019 registreren. Sinds kort kan de registratie in het UBO register ook correct worden uitgevoerd door een professioneel gemandateerde van de vereniging.
Meer informatie over het UBO-register vindt u hier.

De overheid heeft nu ook de registratie-software aangepast zodat het register geldig en correct kan worden ingevuld door een professional die een mandaat heeft gekregen van de vereniging: een boekhouder, auditor, revisor, advocaat of notaris.

De gemandateerde moet kenbaar gemaakt worden in het UBO-register onder de applicatie “Mandaat” (https://financien.belgium.be/nl/E-services/mandaten).

De werkwijze wordt toegelicht in korte uitleggende video’s en tutorials die terug te vinden zijn onder het tabblad “demo’s mandaten” of “help online” op de startpagina van deze applicatie. Een gebruikershandleiding zal eveneens ter beschikking worden gesteld. 

Bron: Zorgnet Icuro en financien.belgium.be


Voor specifieke vragen over de applicatie Mandaat
Contacteer de helpdesk via servicedesk.pub@minfin.fed.be of 0257 257 57.

Voor specifieke vragen met betrekking tot het UBO-register
Contacteer ubobelgium@minfin.fed.be

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht