VAS stort integraal lidgelden studenten door naar Hongersnood 12-12 (Persbericht VAS)

05.04.2017

Actie hongersnood 12-12: VAS stort integraal lidgelden laatstejaarsstudenten geneeskunde door

Traditiegetrouw organiseert de Vlaamse vleugel (VAS) van het grootste artsensyndicaat van België (BVAS) de “Startersdag voor artsen” voor de laatstejaarsstudenten geneeskunde. De studenten krijgen op die manier een goed beeld van de praktische en administratieve aspecten van het beroep. Toekomstige ASO ’s en HAIO ’s vernemen waar zij in de voorbereiding van hun praktijk aandacht moeten aan besteden. Na deze Startersdag vertrekken de aanwezigen dan ook gegarandeerd met een ruime bagage aan praktische kennis naar huis. En dit mag overigens letterlijk genomen worden, want iedere aanwezige ontvangt de uitgebreide en handige VAS Startersgids voor artsen.

De KU Leuven en VUB werden de afgelopen week reeds bezocht door het Vlaams Artsensyndicaat, de UA staat binnenkort op het programma. Uit de positieve commentaren en vele vragen die de aanwezigen tijdens en na de voordrachten stelden, bleek duidelijk dat er een grote nood is aan objectieve adviesverlening. Het verbaast dan ook niet dat de studenten ieder jaar opnieuw gretig gebruik maken van de mogelijkheid om tijdens deze Startersdag aan een zeer voordelige ledenbijdrage aan te sluiten bij het VAS en zo gebruik te maken van de professionele ondersteuning van het artsensyndicaat én van zijn partners.

Dit jaar had het VAS wel een zeer mooie mededeling te maken op de Startersdag KUL. De ledenbijdragen die het VAS ontvangt van alle laatstejaarsstudenten geneeskunde, zullen immers integraal doorgestort worden naar de actie Hongersnood 12-12. De studenten genieten door hun bijdrage dus niet enkel van de professionele adviesverlening, maar steunen tevens de mensen die door hongersnood bedreigd worden in Zuid-Soedan, Jemen, Nigeria en Somalië. 20 miljoen mensen, van wie 1,4 miljoen kinderen, lijden aan ernstige ondervoeding en zijn in gevaar. Volgens de Verenigde Naties is dit de ergste humanitaire ramp sinds 1945. Dit laat uiteraard ook de grootste artsenvereniging niet onberoerd. Het VAS besloot niet onzichtbaar te blijven. Het initiatief werd in de KUL met luid applaus van de studenten onthaald, die daarna ook massaal intekenden op dit goede doel. Bij de laatstejaarsstudenten geneeskunde van de VUB ondersteunde zelfs nagenoeg iedereen deze actie en sloot 80% van de aanwezigen zich aan.

Het VAS bedankt alvast de solidariteit van de vele studenten die dit initiatief mee ondersteunen en is er nu reeds van overtuigd dat deze actie een groot succes wordt. Meer info over deze actie en het reeds verzamelde bedrag kan u terugvinden via action.1212.be/projects/vas-voor-12-12.

Dr. Marc Moens,
voorzitter Vlaams Artsensyndicaat (VAS)
voorzitter Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS)

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht