Vergoeding van de psychiater in een mobiele equipe

11.02.2020

De huidige stand van zaken

Beste collega’s,

De monogespecialiseerde commissie psychiatrie van de BVAS-ABSyM wenst u kort te herinneren aan de modaliteiten voor de vergoeding van de psychiaters in mobiele equipes in het kader van het project 107 en de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg in België. Het lijkt erop dat bepaalde mogelijkheden soms miskend, onvoldoende geregistreerd of ondergebruikt worden door de psychiaters die in deze mobiele equipes werken.

De vergoeding van de psychiater in een mobiele equipe is momenteel het onderwerp van een tijdelijke conventie met het RIZIV, die eindigt op 31/12/2020. Een begeleidingscomité is opgericht voor de evaluatie van het huidig functioneren van de conventie en de modaliteiten om ze bij te sturen of aan te passen.

Gezien deze evaluatieperiode is het uitermate belangrijk dat de verschillende activiteiten uitgevoerd door de psychiater zo volledig mogelijk geregistreerd worden. We vragen dan ook aan alle betrokken artsen binnen hun organisatie te bewaken dat de registraties effectief gebeuren (en doorgegeven worden aan de betrokken overheid). Deze registraties vormen immers de basis van de verdere uitwerking en aanpassing van de huidige conventie.

De vergoeding van de psychiater in een mobiele equipe is momenteel gemengd en bestaat uit drie complementaire bronnen die gelijktijdig gebruikt kunnen worden:

1- Face to face consultatie van de psychiater:
Elke patiënt die in de caseload is opgenomen, kan door de psychiater in een ambulante consultatie worden gezien.
Voor deze handeling moet de psychiater het honorarium van een consultatie vragen (psychiatrisch consult of psychotherapie of een andere code die gerechtvaardigd is als gezinstherapie).
Dit zijn bijvoorbeeld de geïndexeerde bedragen voor 2020 voor de meest gebruikte codes:
Code 102690, geaccrediteerde psychiatrische consultatie: 50,42 euro.
Code 109631, geaccrediteerde therapie (45 minuten): 79,98 euro.

2- Huisbezoek van de psychiater:
Een bedrag voor een verplaatsing van de psychiater naar het huis van de patiënt kan in aanmerking worden genomen en verrekend via een pseudo-code van de nomenclatuur, om het aantal en de frequentie van bezoeken die gedurende een bepaalde periode zijn gemaakt, te verzamelen. Deze bezoeken zijn beperkt per patiënt: tot 3 bezoeken per patiënt in 2A-equipe (6 weken zorg) en tot 3 bezoeken per patiënt per jaar in 2B-equipes.

RIZIV-pseudocode 104473: bedrag van 257,44 euro per bezoek aan de woonplaats van de patiënt. (geïndexeerd op 01/01/2020))
RIZIV-pseudocode 104495: Als de psychiater meerdere huisbezoeken op dezelfde plaats doet, is het bedrag van de interventie voor het huisbezoek van de volgende begunstigde (n) 154,46 euro. (geïndexeerd op 01/01/2020)

3- Forfait van 13 uur per week voor de psychiater in een mobiele equipe:
Voor de volgende diensten zijn forfaitaire honoraria vastgesteld van 128,72 euro/ uur (geïndexeerd op 01/01/2020):

  • Ontwikkeling en beheer van het behandelplan
  • Aansturen van multidisciplinaire teams en intervisies
  • Ziekenhuisopname, ontslag uit het ziekenhuis en ontslagbeleid
  • Rapportage (intake outtake-rapport, multidisciplinair consultatierapport)
  • Overleg met partners van het netwerk in het kader van de gevolgde strategie, maar ook met betrekking tot individuele gevallen
  • Kwaliteitspromotie

 

Deze vergoeding is niet factureerbaar per individuele patiënt, maar wordt betaald via het budget van financiële middelen (BFM) als onderdeel van de in de aanhef genoemde overeenkomst. 13 uur per week per mobiel team 2A of 2B werden toegekend.

We hopen dat deze informatie nuttig is voor uw dagelijkse klinische praktijk in de mobiele equipes.

Dr. Caroline Depuydt, Voorzitter commissie psychiatrie en lid raad van bestuur BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht