Vlaams regeerakkoord: VAS tevreden over aandacht voor zelfstandige zorgverstrekkers en vrije beroepen

02.10.2019

Het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) vindt in het Vlaams regeerakkoord heel wat echo’s uit haar memorandum terug. Zoals een numerus fixus voor buitenlandse studenten geneeskunde en strenge taalvereisten bij de instroom van zorgpersoneel. Maar ook de erkenning voor de rol van zelfstandige artsen in de realisatie van kwaliteitsvolle geneeskunde valt in de smaak. De grondige verlaging van administratie en de keuze om te investeren in mensen eerder dan in structuren sluiten eveneens aan bij onze standpunten.

Het VAS, de Vlaamse afdeling van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), reageert positief op het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering. De beperking via een numerus clausus of fixus van het aandeel buitenlandse studenten voor de opleiding geneeskunde ligt volledig in lijn met het (B)VAS-programma. Dat Vlaanderen vasthoudt aan een correcte verdeling van de RIZIV-nummers tussen de gemeenschappen is eveneens een goede zaak.

De oprichting van een Vlaamse planningscommissie is in uitvoering van de zesde staatshervorming de logica zelve. De nieuwe Vlaamse regering legt heel terecht ook taalvereisten op voor zorgverstrekkers die vanuit het buitenland instromen.

Het VAS is verheugd dat het regeerakkoord het belang erkent van zelfstandigen en vrije beroepers bij het tot stand komen van een kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg. De nieuwe Vlaamse regering zal erover waken dat in de hervormingen voldoende aandacht gaat naar hun noden. Dat is een punt waar het VAS al geruime tijd aandacht voor vraagt.

Daarnaast garandeert het regeerakkoord een gelijk speelveld in de zorg met dezelfde regels en financiering voor alle zorgaanbieders. Het belang daarvan kan niet genoeg onderstreept worden.

‘Investeren in mensen eerder dan in structuren’ is een rode draad doorheen het regeerakkoord en ook dat stemt perfect overeen met de VAS-visie. Het VAS gaat akkoord met het voornemen van de Vlaamse regering om in de geestelijke gezondheidszorg overtollige structuren en overlegorganen af te bouwen, evenals met de uitbreiding van psychologische zorg naar minderjarigen en 65-plussers.

Dat het regeerakkoord de huisarts erkent als eerste aanspreekpunt bij de eerstelijnspsychologische functie krijgt eveneens onze goedkeuring. Bij de behandeling mag de inbreng van de psychiater natuurlijk niet vergeten worden. Het VAS is wel bezorgd over de invulling van de lokale zorgraden van de eerstelijnszones. We blijven erop hameren dat de zelfstandige zorgverstrekkers, in het bijzonder de huisartsen, niet weggedrumd mogen worden. Het is namelijk hun taak om de eerstelijnszones en hun zorgraden aan te sturen.

Verder vindt het VAS het belangrijk dat het Vlaamse regeerakkoord de keuzevrijheid van de cliënt/patiënt garandeert, en de bescherming van gegevens(uitwisseling) tussen zorgactoren.

De Vlaamse regering kondigt een grondige verlaging aan van de administratieve taken bij het zorgpersoneel en ook dat is goed nieuws Er komen concrete voorstellen om administratieve verplichtingen af te schaffen, te vereenvoudigen of te integreren en er is volgens het regeerakkoord nood aan doorgedreven taakuitzuivering tussen de zorgberoepen onderling. BVAS hoopt dat deze voornemens ook zullen gelden voor de (huis-)artsen.

Het Vlaams Artsensyndicaat roept wel op tot waakzaamheid bij de ontwikkeling van een Vlaams actieplan rond vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg.

Het Vlaams Artsensyndicaat wenst Wouter Beke veel succes met zijn aanstelling tot nieuwe minister van Welzijn en Volksgezondheid en wenst constructief mee te werken aan de realisatie van de elementen welzijn en gezondheid uit het Vlaams regeerakkoord.

Dr. Marc MOENS
Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht