Anesthesie

Artikelnummer
art. 12
Erelonen
Nomenclatuur
01.06.2018

De specifieke anesthesieën door de artsen-specialisten voor anesthesie zijn niet inbegrepen in het urgentietarief voor natuurlijke bevallingen. Voor de epidurale anesthesie uitgevoerd door de anesthesist wordt een nieuw bijkomend honorarium (code 201390-201401) toegevoegd ten bedrage van € 52,18 wanneer deze 's nachts, tijdens het weekend of op een feestdag wordt verricht.

Interpretatieregels
01.02.2016

Schrapping interpretatieregel 26: Kan bij de verstrekking 423500 toezicht op en de uitvoering van de verlossing door een vroedvrouw, in het weekend of op een feestdag de epidurale anesthesie aangerekend worden ?

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht