Inwendige geneeskunde

Artikelnummer
art. 20

Artikel 20 omvat volgende specialismen:

  1. Inwendige geneeskunde
  2. Pneumologie
  3. Gastro-enterologie
  4. Kindergeneeskunde
  5. Cardiologie
  6. Neuropsychiatrie
  7. Reumatologie
Erelonen
01.12.2018

Conform de aangekondigde wijzigingen geldig vanaf 1 december 2018 vindt u hier ook de aangepaste honoraria terug.

Nomenclatuur
01.12.2018

Vanaf 1 december 2018 zijn de honoraria voor het elektrocardiogram of EKG (475075-475086) n.a.v. de inspanningsproef (475812-475823) inbegrepen in de honoraria van de inspanningsproef, behalve in uitzonderlijke omstandigheden. Het honorarium voor de inspanningsproef (475812-475823) wordt tevens aangepast. Tevens kunnen bepaalde verstrekkingen betreffende de heelkunde op het abdomen ook door de gastro-enteroloog worden aangerekend. Ten slotte wordt duidelijk vermeld dat de elektromyografie (code 477116-477120) met een naaldelektrode moet worden verricht en worden enkele tekstcorrecties doorgevoerd. 

Interpretatieregels
01.07.2003

Schrapping interpretatieregel 1 vanaf 1 juli 2003.

01.07.2014

Interpretatieregel 5 wordt retroactief vanaf 1 juli 2014 geschrapt.

01.07.2014

Interpretatieregel 1 wordt retroactief vanaf 1 juli 2014 geschrapt.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht