Ophtalmologie

Artikelnummer
art. 14
Erelonen
Nomenclatuur
01.08.2019

Vanaf 1 augustus 2019 worden de terugbetalingsregels betreffende de plastie voor dermatochalasis van het bovenste ooglid (code 245733-245744) gewijzigd.

Interpretatieregels
01.02.2019

Naar analogie van de schrapping van de tonografie wordt interpretatieregel 8 eveneens geschrapt.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht