Ophtalmologie

Artikelnummer
art. 14
Erelonen
Nomenclatuur
01.04.2019

Vanaf 1 april 2019 worden de toepassingsregels voor de intravitreale injectie (code 248334-248345) aangepast.

Interpretatieregels
01.02.2019

Naar analogie van de schrapping van de tonografie wordt interpretatieregel 8 eveneens geschrapt.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht