Projectleider (M/V/X)

Geplaatst op: 
18.09.2018
Bedrijf: 
Recip-e

Recip-e – de vereniging van de representatieve beroepsorganisaties van het zorgverstrekkend korps - staat in voor de ontwikkeling en het operationeel beheer van het elektronisch voorschrijven als vehikel van de zorgcommunicatie in de eerste lijn en is op zoek naar een Projectleider.

U bent het aanspreekpunt voor Recip-e projecten ten aanzien van de gebruikers, het beleid binnen Recip-e, deelnemende sectoren en participerende partijen binnen het Recip-e ecosysteem  (softwarehuizen, eHealth, overheid, vormingscentra…).

U bent verantwoordelijk voor het autonoom plannen, leiden, opvolgen en coördineren van de samenhang en parallelle uitrol van verschillende deelinitiatieven teneinde het Recip-e aanbod tot als gebruiksvriendelijk instrument tot bij de zorgverstrekkers te brengen.

U motiveert en onderhoudt een goede relatie met alle actoren die deelnemen aan de realisatie van Recip-e.

In overleg met de sectoren zorgt U ervoor dat Recip-e maximaal geïntegreerd wordt binnen de sector specifieke processen.

U zorgt voor de inhoudelijke functionele sturing van het Recip-e aanbod.

U staat in voor sensibilisering, betrokkenheid en gebruik.

U staat in voor de rapportering intern naar Recip-e beleid alsook rapportering naar overheden en betrokkenen

U staat in voor de begroting en het financieel beheer van de Recip-e middelen in afstemming met het Recip-e beleid.

U zorgt voor een doorgedreven kennis en een optimaal gebruik van de Recip-e functionaliteiten door de sectoren.

U peilt naar de noden en verwachtingen van de Recip-e leden en andere partijen binnen het Recip-e ecosysteem.

U volgt de functionele vernieuwingen in de sectoren op de voet en doet voorstellen tot specifieke meerwaarde van Recip-e naar het beleid van Recip-e.

 

Taakomschrijving

 • De projectleider dient alle beheeraspecten van het Recip-e project te behartigen, op aansturing van de Raad van Bestuur van Recip-e VZW.
 • Vertegenwoordigen van het project in alle geledingen: e-gezondheid, RIZIV, eHealth-Platform, pers
 • Projectmanagement : opstellen van mid-term planning, budgetbeheer, opvolgen van contracten
 • Opstellen van concrete plannen en budgetten (periodes van 3 jaar)
 • Onderhandeling met financiers en met onderaannemers
 • Maandelijkse technische coördinatievergaderingen en hun opvolging
 • Rapportage naar alle geledingen (intern Recip-e en extern)
 • Financiële rapportage (bewijsstukken en opvolging financiering)
 • Coördineren van de verschillende deelluiken (Recip-e / Belrai)
 • Recip-e architectuur-opvolging en definitie van de beschrijvingen van technische aanpassingen
 • Beschikbaarheid om presentaties te geven voor diverse doelgroepen

 

Vereiste competenties

 • Technische kennis (functioneel en operationeel) van e-gezondheidsprojecten
 • Taalkennis Nederlands/Frans/Engels
 • Kennis van de medische werkomgeving in België
 • Heldere rapportering
 • Werken in teamverband met een kleine groep
 • Enige stressbestendigheid
 • Communicatievaardigheden

 

Heeft u interesse in deze vacature?
Stuur dan uw cv met motivatiebrief naar marc_moens@skynet.be.

 
Deel dit bericht