Vertrouwensarts M/V

Geplaatst op: 
17.05.2019
Bedrijf: 
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen heeft een vacature voor de functie van Vertrouwensarts m/v (min. 80% – onbepaalde duur).

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen is het provinciale aanspreekpunt voor hulpverleners bij vermoedens van kindermishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik.

De voornaamste opdrachten van het centrum zijn:

1. Professionele evaluatie van de gemelde situaties, het bespreekbaar maken van de gemelde problemen met de betrokken gezinnen, de gepaste hulpverlening opzetten, coördineren en opvolgen.
2. Het ‘onderzoek maatschappelijke noodzaak’ voeren.
3. Consult en ondersteuning verlenen aan hulpverleners die te maken hebben met de problematiek van kindermishandeling.
4. Sensibilisering van hulpverleners en het grote publiek.
5. Participeren aan 1712 hulp- en advieslijn voor situaties van geweld, misbruik en kindermishandeling
6. Participeren aan de ketenaanpak i.v.m. intrafamiliaal geweld

De functie:

 • U maakt deel uit van een multidisciplinair team waarmee u nauw samenwerkt. Uw medische expertise draagt bij tot diagnostiek, risicotaxatie en interventie van bij het centrum aangemelde situaties van kindermishandeling.
 • In samenspraak met de stafleden en directie bewaakt u de kwaliteitsvolle ontwikkeling van de organisatie.
 • U vertegenwoordigt het centrum in het tot stand brengen van samenwerkingsakkoorden met de gezondheidssector. Als Vertrouwensarts hebt u een representatieve functie naar partners binnen en buiten de hulpverlening.
 • U streeft naar een wetenschappelijke benadering van kindermishandeling en wordt als stafmedewerker ingeschakeld om case-overstijgend op beleidsniveau deze benadering te helpen ontwikkelen.
 • U hebt kennis van en volgt de evoluties op betreffende regelgeving inzake kindermishandeling, beroepsgeheim, deontologie en ethiek.
 • U gaat gesprekken aan met gezinnen.

 

Wordt o.m. gevraagd:

 • een diploma van Master in de Geneeskunde. Een specifieke master- na masteropleiding of klinische specialisatie strekt tot aanbeveling.
 • minstens 7 jaar ervaring; relevante ervaring in de sociale sector en/of de jeugdhulpverlening is een pluspunt.
 • empathische vermogens, integriteit en zelfreflectieve vaardigheden.
 • ervaring met het werken in een multidisciplinair team.
 • vaardigheden in het beheersen van conflicten, gespreksvoering en communicatietechnieken.
 • de bereidheid om zowel op de hoofdzetel in Brugge als op verschillende locaties in de provincie te werken
 • een uittreksel van een blanco strafregister.

 

Een overgangsperiode met de vertrouwensarts wordt voorzien.

Sollicitaties vóór 30 maart 2020 richten aan:

vzw Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen, t.a.v.
Dr. J.G. Carlier, voorzitter van de RvB, p.a. Maarten Verherstraeten, directeur,
Blankenbergsesteenweg 112 te 8000 Brugge.
email: maarten.verherstraeten@vertrouwenscentrumwvl.be
tel.: 050/34 57 57

 
Deel dit bericht