Verzekeringen voor vrijwilligers en gepensioneerde artsen

Voor vrijwilligers en gepensioneerde artsen die binnen de context van een ziekenhuis gaan helpen, is er a priori geen probleem.

Maar in functie van bij welke verzekeraar een ziekenhuis is verzekerd, kan het nuttig zijn voor de betrokkene (vnl. een gepensioneerde arts) om expliciet bevestiging te vragen aan het ziekenhuis. Bv. in de nota van Icure bevestigt Ethias specifiek ook de dekking voor gepensioneerde artsen. Bij KBC spreekt men enkel over “het stellen van medische handelingen tijdens de bestrijding van de noodsituatie omtrent het Covid-19 en dit ongeacht hun specialisme.” Ze spreken bij KBC dus nergens over bv. gepensioneerde artsen die komen helpen. Mogelijks zijn deze binnen kader van het ziekenhuis wel mee verzekerd in deze situatie, doch bevestiging vragen in dat geval kan geen kwaad.

Voor gepensioneerde artsen die bv. in een triagepost verbonden aan een huisartsenpraktijk/-post is de situatie wel anders. Hier dient best met de verzekeraar van de praktijk/post afgestemd te worden om te zien in hoeverre hun BA-polis dekking voorziet. Alleszins voorziet bv. Amma voor gepensioneerde artsen die voorheen bij Amma waren verzekerd, de mogelijkheid om een tijdelijke verzekering af te sluiten gedurende 6 maanden wanneer zij in zo’n post zouden gaan helpen.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.