• Gratis infosessie over eHealth in uw ziekenhuis

    Bent u klaar voor het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift vanaf 1 januari 2020?

    In samenwerking met LTD3 organiseert het VAS een gratis infosessie in uw ziekenhuis over o.m. eHealth, MyCareNet, eFact en eAttest.

    Klik hier voor meer informatie.

     

Zelfstandigen en leden kloostergemeenschap


KB van 29 december 1997 betreffende zelfstandigen en leden kloostergemeenschap
Uitvoering van artikel 22, 11°, van de ZIV-Wet

KB van 29 december 1997 en bijwerkingen.
Grote risico's staan vervat in artikel 1 van dit KB.
Gewijzigd door: KB 10/10/2005 - BS 28/10/2005


Bovenstaande KB is door de WET dd 26 maart 2007 - BS 27 april 2007 geschrapt cfr art 36 en 37.


Nu hebben ook de zelfstandigen en leden van kloostergemeenschappen automatisch recht op de verzekering voor Grote EN kleine risico's !!!!

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht