Ziekteverzekering (ZIV) - Wet 14-07-1994

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
Gewijzigd door:
Wet houdende diverse bepalingen inz. gezondheid van 30 oktober 2018 (BS 16/11/2018) in voege vanaf 26 november 2018, tenzij anders bepaald
Wet van 19 juli 2018 (BS 26/07/2018) in voege vanaf 1 januari 2019, tenzij anders bepaald

Richtlijnen rond fraude bij gebruik van de derdebetalersregeling (Richtlijnen van 19/04/2017 tot uitvoering van artikel 13bis, § 2, 6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 15/09/2017)

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht