Wie zijn we?

U komt hier meer te weten over onze structuur en de mensen achter het Vlaams Artsensyndicaat.

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) berust nog steeds op de structuur van de Syndicale Artsenkamers die in de jaren 1962-63 werden opgericht. 
De eerste syndicale kamer was die van Luik en Luxemburg (17 mei 1962). Hierop volgde de syndicale kamer van Waals-Brabant, Henegouwen en Namen (22 maart 1963), dan die van de Brusselse Agglomeratie (31 mei 1963)

Het Vlaams landsgedeelte volgde met de syndicale kamer van Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant (23 augustus 1963) en tenslotte ontstond de syndicale kamer van Oost- en West-Vlaanderen (29 augustus 1963). Toen de wetgeving op de hervorming van België in gewesten en gemeenschappen concreet werd, ontstond op 10 juni 1981 het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) die beide Vlaamse kamers overkoepelt. Het VAS treedt als autonome vereniging van Vlaamse artsen op, in alle aangelegenheden die behoren tot de wettelijke bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap en het Vlaams en Brussels Gewest en die betrekking hebben op de uitoefening van de geneeskunde in de breedste betekenis van het woord.

De respectievelijke syndicale Kamers zijn enerzijds verenigd in een nationale structuur, die nationale acties mogelijk maakt, en anderzijds houdt de autonome en provinciale structuur van de kamers rekening met de specifieke eigenheden van de landprovincies.

De BVAS, het VAS, alsook de verschillende afdelingen hebben de juridische structuur van een vzw.

De Raad van Bestuur van het VAS, Afd. Antwerpen Limburg en Vlaams-Brabant - 2016-2019 ziet er als volgt uit:

Voorzitter: Dr. Luc De Clercq
Ondervoorzitter: Dr. Dirk Scheveneels
Secretaris-generaal: Dr. Bart Dehaes
Schatbewaarder: Dr. Dirk Himpe

Dr. Luc De Clercq - Antwerpen
Dr. Bart Dehaes - Antwerpen
Dr. Dirk Himpe - 's Gravenwezel
Dr. Peter Lemkens - Genk
Dr. Marc Moens - Mechelen
Dr. Jan Pen - Antwerpen
Prof. dr. Constantinus Politis - Genk
Dr. Philip Van Cauwelaert - Hove
Dr. Jan Van De Perre - Antwerpen
Dr. Olivier Van Rillaer - Antwerpen

Dr. Johan Van Wiemeersch - Antwerpen

Dr. Erik Cornelis - Lier
Dr. Marleen Daems - Antwerpen
Dr. Andreas Franck - Wilrijk
Dr. Peter Heirman - Kuringen
Dr. Guido Op de Beeck - Ekeren
Dr. Pauline Op de Beeck - Ekeren
Dr. Hilde Roels - Hoevenen
Dr. Dirk Scheveneels - Wilrijk
Dr. Wim Schrooyen - Essen
Dr. Jos Vanhoof - Lommel
Dr. Marc Weyns - Stabroek

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook