Zeldzame en complexe kankers

Naar aanleiding van de aanbevelingen in het KCE-rapport "Organisatie of care for adults with a rare or complex cancer", besliste de BVAS samen met het VBS om oncologische werkgroepen op te richten om deze aanbevelingen te analyseren en aan te vullen om zo de niet-universitaire ziekenhuizen hun rechtmatige plaats te laten kunnen opnemen in de oncologische zorg.

Op 10 februari 2014 publiceerde het KCE een studie gewijd aan het kankerbeleid, waarin o.a. werd gepleid voor de concentratie van “zeldzame” tumoren in zogenaamde referentiecentra.

Uiteraard is het ook onze bezorgdheid dat moderne oncologische zorg op een kwalitatief hoogstaande manier gebeurt, waarbij de beschikbare expertise, de wetenschappelijke kennis en de multidisciplinaire werking maximaal worden benut.

Wij maken ons evenwel zorgen over de manier waarop de aanbevelingen van het KCE in de praktijk zullen worden geïmplementeerd.

Ook buiten de universitaire ziekenhuizen zijn diverse specialistische disciplines betrokken bij het management van die tumoren. Volgende specialisten krijgen quasi dagelijks met deze problematiek te maken:

  •      medisch oncologen, endocrinologen, hematologen, neurologen, gastro-enteroloog-oncologen, pneumoloog-oncologen, cardiologen;
  •      algemeen chirurgen, abdominale chirurgen, neurochirurgen, hepatobilliaire chirurgen, NKO-artsen, gynaecologen;
  •      radiologen, radiotherapeuten, nuclearisten;
  •      patholoog-anatomen, klinisch biologen.

 

Via een innovatief en toekomstgericht initiatief wenst de BVAS samen met het VBS een constructief antwoord te bieden aan het KCE en aan de toekomstige minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid dat moet toelaten dat de niet-universitaire ziekenhuizen hun rechtmatige plaats kunnen opnemen in de oncologische zorg.

Om die reden werden in april oncologische werkgroepen (beperkt en sterk gepersonaliseerd) voor elk van die “zeldzame” of “complexe” kankers opgericht waardoor de expertise binnen hun niet-universitaire werkveld wordt gebundeld om de door het KCE geformuleerde aanbevelingen te analyseren en aan te vullen.

Het is de bedoeling dat binnen een termijn van hoogstens drie à vier maand per discipline of “zeldzame” tumor een alternatief kan worden opgesteld dat we de nieuwe minister bij de aanvang van haar/zijn mandaat kunnen aanbieden.

Indien we lijdzaam afwachten, zullen eerstdaags tal van ziekenhuisdiensten en zelfs ziekenhuizen hun deuren moeten sluiten.

 

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.