Zwangerschapsechografie vanaf 1 mei 2019

Vanaf 1 mei 2019 wordt de nomenclatuur van de echografieën rond de zwangerschap herzien.

De zwangerschapsechografie, bekend onder de code 469895-469906 ten bedrage van € 24,44, zal vanaf 1 mei 2019 worden geschrapt en vervangen door nieuwe echografieën en nieuwe nomenclatuurcodes. Aangezien veel leden ons de laatste weken hierover hebben gecontacteerd, lichten we u graag verder in over deze ingrijpende nomenclatuurwijziging.

1e trimester
Het echografisch onderzoek voor het eerste trimester, inclusief protocol, mag slechts eenmaal per zwangerschap worden aangerekend en zal onder de code 468731-468742 vallen. Dit onderzoek omvat een basisechografie met het oog op de evaluatie van de foetus en de placenta, alsook het opsporen van eventuele foetale anomalieën.

2e trimester
Om vroegtijdig afwijkingen op te sporen kan vanaf de 20ste week een echografisch morfologisch onderzoek worden uitgevoerd (code 468775-468786). Deze uitgebreide echografie (T2 echo) kan slechts eenmaal per zwangerschap worden aangerekend en omvat:

 • de exploratie van de foetale orgaanstelsels
 • de biometrie
 • de beoordeling van de levensvatbaarheid van de foetus

Dit echografisch onderzoek kan tevens enkel tijdens het tweede trimester worden aangerekend.

3e trimester
De eerder vermelde basisechografie kan onder dezelfde voorwaarden (ttz. slechts eenmaal per zwangerschap) worden aangerekend onder de code 468753-468764 voor:

 • de evaluatie van de foetus en de placenta;
 • en het opsporen van eventuele foetale anomalieën.

Problemen bij de zwangerschap of verhoogd zwangerschapsrisico of misvorming
Tot de 20ste week gestationele leeftijd kan het echografisch onderzoek worden aangerekend met de code 468790-468801. Deze zogenaamde "mini-echografie" kan worden aangerekend in het geval van:

 • klinische symptomen die op problemen met de zwangerschap kunnen wijzen
 • of bij een onbekende zwangerschapsduur in het begin van de zwangerschap.

Deze verstrekking kan in principe meermaals worden aangerekend tijdens een zwangerschap, maar dient wel te worden verantwoord in het medisch dossier.

Deze mini-echografie kan tot en met week 19 worden aangerekend. Vanaf week 20 kan de bijkomende echografie bij een verhoogd risico, code 468812-468823, (cf. infra) worden aangerekend.

In het geval van een hoog obstetrisch of foetaal risico (o.m. pre-eclampsie, meerlingen, diabetes, groeiachterstand van de foetus,...) kan de bijkomende echografie onder de nomenclatuurcode 468812-468823 pas vanaf de 20ste week worden aangerekend. Bovendien moet de indicatie in het medisch dossier worden vermeld. Hiervoor geldt geen frequentiebeperking. Deze echografie houdt in:

 • de biometrie;
 • en het biofysische profiel van de foetus;
 • al dan niet met het meten van de ombilicale bloedstroom.

Bij een ernstige aangeboren misvorming (of bewezen risico) kan, mits voorafgaand akkoord van de adviserend arts, een uitgebreid echografisch onderzoek van alle foetale orgaanstelsels worden aangerekend (code 468834-468845). In de nomenclatuur is hiervoor geen frequentiebeperking opgenomen. Bovendien kan dit onderzoek op elk moment tijdens de zwangerschap worden aangerekend.

Dit houdt een uitgebreid onderzoek, inclusief fotodocumentatie en protocol, in van:

 • het centraal zenuwstelsel,
 • de wervelzuil,
 • het cardiovasculair stelsel,
 • het urogenitaal stelsel,
 • het locomotorisch stelsel,
 • het gelaat,
 • de oropharynx,
 • de gastro-intestinale tractus,
 • de lever en de galblaas,
 • het diafragma en de buikwand.

Meerlingenzwangerschappen
Indien er sprake is van een meerlingenzwangerschap worden de honoraria van bovenstaande echografische onderzoeken met 50% verhoogd. Om het aantal echografieën per type en de uitgaven beter te kunnen monitoren, worden specifieke nomenclatuurcodes per type onderzoek toegewezen. Voor de meerlingenzwangerschappen worden pseudonomenclatuurcodes gebruikt. In onderstaand overzicht vindt u terug welke pseudonomenclatuurcode correspondeert met de nomenclatuurcode van het echografisch onderzoek bij een normale zwangerschap, alsook het honorarium (inclusief de verhoging van 50%) van het onderzoek.

U kan het overzicht van de honoraria voor de zwangerschapsechografieën hier raadplegen.

U kan het volledige artikel 17 - Radiologie hier raadplegen.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.