Impulseo: Tegemoetkoming telesecretariaat

Er is een tegemoetkoming vastgelegd voor kosten bij diensten voor medisch telesecretariaat dat tot doel heeft te helpen bij het administratief beheer van de praktijk.

Voor wie
De individuele huisarts of groepering die een contractuele overeenkomst heeft met een dienst medisch telesecretariaat dat tot doel heeft te helpen bij het administratieve beheer van de praktijk.

Tussenkomst
De jaarlijks bedrag van de tegemoetkoming is gelijk aan de helft van de reële kosten met een maximum van:

  • € 3.474 voor de individuele huisarts die minstens 150 GMD's beheert
  • € 3.474 per huisarts die deel uitmaakt van een groepering onder volgende voorwaarden:
    • er is een samenwerkingsakkoord tussen de erkende huisartsen van de groepering
    • de groepering beheert minstens 150 GMD's vermenigvuldigd met het aantal erkende huisartsen die het samenwerkingsakkoord hebben ondertekend

Informatie voor de aanvraag
De eerste aanvraag bevat behoudens het aanvraagformulier:

  • kopie van de overeenkomst afgesloten met de dienst medisch telesecretariaat
  • inlichtingen over de inhoud van de aangeboden diensten
  • indien groepering: kopie van de schriftelijke samenwerkingsovereenkomst

 

De aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten gemaakt door het medisch telesecretariaat in 2020 moet uiterlijk op woensdag 30 juni 2021 worden ingediend.

Stuur uw aanvraag naar VAS, Korte Lozanastraat 20-26, 2018 Antwerpen.

Let wel: deze tegemoetkoming kan voor dezelfde maand NIET gecumuleerd worden met de tegemoetkoming voor de loonkost !

Formulieren
Het aanvraagformulier en de attesten kan u hier downloaden.

Als u vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren op info@vlaamsartsensyndicaat.be.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook