• Ons aanbod voor artsen in opleiding

  Heb je de Startersgids voor artsen in opleiding 2022 nog niet besteld? Vraag dan hier jouw GRATIS exemplaar aan.

  Om kennis te maken met het Vlaams Artsensyndicaat bieden we jou graag ons Startersaanbod.
  Voor € 30 (i.p.v. € 50) word je lid van ons syndicaat tot eind 2023.
  Dan ondervind je zelf wat wij voor jou kunnen betekenen.
  Geïnteresseerd? Klik hier voor ons Startersaanbod.
   

Impulseo: Tussenkomst loonkosten

Het Impulsfonds komt tegemoet in een deel van de loonkosten van de werknemer die de huisarts(engroepering) bijstaat in het onthaal en praktijkbeheer.

Voor wie?
Individuele huisartsen of groeperingen die een bediende tewerkstellen belast met het onthaal en het praktijkbeheer in de huisartsenpraktijk en voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • gebruik maken van een gelabeld elektronisch medisch dossier
 • een schriftelijke arbeidsovereenkomst afsluiten met de bediende
 • die minstens een loonbarema garandeert, vastgesteld door het P.C. 330.04
 • een duidelijke omschrijving van de taken bevat die te maken hebben met het onthaal en het praktijkbeheer
 • indien groepering: een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst tussen de huisartsen van de groepering

 

Hoeveel bedraagt de tussenkomst?
Het bedrag van de jaarlijkse tussenkomst is gelijk aan de helft van de werkelijke globale loonkost met een maximum van

€ 6.818,24 (loonkost 2021) voor de individuele huisarts

 • die minstens 1/3e voltijds equivalent tewerkstelt
 • en minstens 150 GMD's beheert
   

€ 6.818,24 (loonkost 2021) per huisarts die deel uitmaakt van een groepering waarbij er

 • minstens 1/3e voltijds equivalent tewerkgesteld is
 • minstens 150 GMD's worden beheerd, vermenigvuldigd met het aantal artsen in de groepering

Let wel: zowel voor groeperingen als voor de individuele huisarts geldt dat de tegemoetkoming voor de loonkosten voor een administratief bediende niet gecumuleerd mag worden met de tegemoetkoming voor de kosten van medisch telesecretariaat voor dezelfde maand!

Hoe uw aanvraag indienen?
De eerste aanvraag bevat naast het aanvraagformulier volgende documenten:

 • kopie van de arbeidsovereenkomst
 • attest van uw sociaal secretariaat mbt de gedane loonkost
 • erkenningsattest(en) van het RIZIV van de huisarts(en)
 • kopie identiteitskaarten van de huisarts(en) en de bediende(n)
 • indien groepering: kopie van de schriftelijke samenwerkingsovereenkomst
 • indien vennootschap: kopie van de statuten

De aanvraag tot tussenkomst in de loonlasten van 2021 moet uiterlijk donderdag 30 juni 2022 ingediend worden.

Uw aanvraag verzenden

Stuur uw aanvraag naar volgend adres of mail het naar info@vlaamsartsensyndicaat.be:

Vlaams Artsensyndicaat
Afd. Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Korte Lozanastraat 20-26
2018 Antwerpen

Wij gaan volledig kosteloos voor u na of uw dossier volledig is en sturen deze dan door naar PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) voor de finale afhandeling van uw aanvraag. Het VAS is immers een erkend steunpunt en kan u daarbij verder helpen. Bovendien kunnen we bij mogelijke problemen bemiddelen en voor de nodige verduidelijking zorgen.
 


Heeft u vragen over uw dossier?
Aarzel dan niet ons te contacteren via 
info@vlaamsartsensyndicaat.be.


 

Bijkomende informatie over deeltijdse arbeid
We informeren u ook graag over deeltijdse arbeid. De gratis brochure "Wegwijs in de deeltijds arbeid" van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg stelt de reglementering inzake de deeltijdse arbeid voor, en de gevolgen ervan op het gebied van de sociale zekerheid.
U kan deze brochure hier bekijken.
 

Alle formulieren vindt u via onderstaande link:
Alle aanvraagformulieren en attesten kan u hier downloaden.

 

Als u vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren op info@vlaamsartsensyndicaat.be.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.