Impulseo: Tussenkomst loonkosten

Het Impulsfonds komt tegemoet in een deel van de loonkosten van de werknemer die de huisarts(engroepering) bijstaat in het onthaal en praktijkbeheer.

Voor wie
Individuele huisartsen of groeperingen die een bediende tewerkstellen belast met het onthaal en het praktijkbeheer in de huisartsenpraktijk en voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • gebruik maken van een gelabeld elektronisch medisch dossier
 • een schriftelijke arbeidsovereenkomst afsluiten met de bediende
 • die minstens een loonbarema garandeert, vastgesteld door het P.C. 330.04
 • een duidelijke omschrijving van de taken bevat die te maken hebben met het onthaal en het praktijkbeheer
 • indien groepering: een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst tussen de huisartsen van de groepering

 

Tussenkomst
Het bedrag van de jaarlijkse tussenkomst is gelijk aan de helft van de werkelijke globale loonkost met een maximum van

€ 6.764,94 (loonkost 2021) voor de individuele huisarts

 • die minstens 1/3e voltijds equivalent tewerkstelt
 • en minstens 150 GMD's beheert

 

€ 6.764,94 (loonkost 2021) per huisarts die deel uitmaakt van een groepering waarbij er

 • minstens 1/3e voltijds equivalent tewerkgesteld is
 • minstens 150 GMD's worden beheerd, vermenigvuldigd met het aantal artsen in de groepering

Let wel: zowel voor groeperingen als voor de individuele huisarts geldt dat de tegemoetkoming voor de loonkosten voor een administratief bediende niet gecumuleerd mag worden met de tegemoetkoming voor de kosten van medisch telesecretariaat voor dezelfde maand!

Informatie voor de aanvraag
De eerste aanvraag bevat behoudens het aanvraagformulier volgende documenten, die u tevens onderaan kunt downloaden :

 • kopie van de arbeidsovereenkomst
 • attest van uw sociaal secretariaat mbt de gedane loonkost
 • erkenningsattest(en) van het RIZIV van de huisarts(en)
 • kopie identiteitskaarten van de huisarts(en) en de bediende(n)
 • indien groepering: kopie van de schriftelijke samenwerkingsovereenkomst
 • indien vennootschap: kopie van de statuten

 

De aanvraag tot tussenkomst in de loonlasten van 2020 moet uiterlijk woensdag 30 juni 2021 ingediend worden.

We informeren u ook graag over deeltijdse arbeid. De gratis brochure "Wegwijs in de deeltijds arbeid" van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg stelt de reglementering inzake de deeltijdse arbeid voor, en de gevolgen ervan op het gebied van de sociale zekerheid.
U kan deze brochure hier bekijken.

Formulieren
Alle aanvraagformulieren en attesten kan u hier downloaden.

Als u vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren op info@vlaamsartsensyndicaat.be.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.