Meldpunt Hoofdstuk IV-geneesmiddelen

Problemen bij een aanvraag voor een geneesmiddel van Hoofdstuk IV? Of heeft u suggesties om deze administratieve rompslomp vlotter te doen verlopen? Laat het ons hier weten.

In uitvoering van punt 3.5 van het akkoord artsen-ziekenfondsen van 2021 werd recent de werkgroep Administratieve vereenvoudiging van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen (NCAZ) opgericht.  

Deze werkgroep heeft als opdracht de administratieve vereenvoudiging te realiseren, inzonderheid op het vlak van attesten Hoofdstuk IV, de uniformering van de attesten arbeidsongeschiktheid, het terugdringen van ziekteattesten voor korte duur en de administratieve toegankelijkheid voor kwetsbare groepen. 

Momenteel brengt men de problemen in kaart die er bestaan op het vlak van attesten Hoofdstuk IV.

Ondervindt ook u administratieve overlast bij uw aanvragen van geneesmiddelen Hoofdstuk IV?
Ergert u zich al jaren aan zinloze gegevens die u dient te bezorgen? 

Laat het ons dan nu weten. We nemen uw problemen mee naar de werkgroep en zoeken naar een oplossing.  

Wenst u meerdere problemen aan te kaarten m.b.t. aanvraag van verschillende geneesmiddelen?
Vul dan gerust meerdere malen het formulier in. 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.