Ondersteuning huisartsen (impulsfonds)

Categorie: 
Huisartsen

Om de vestiging en de werking van huisartsenpraktijken te ondersteunen zijn er extra financiële middelen vrijgemaakt.

 
Meer weten over

Impulseo: Tegemoetkoming bij installatie

Deze financieringsmaatregelen zijn bedoeld voor erkende huisartsen die starten of die zich vestigen binnen de 4 jaar na het bekomen van hun erkenning, of zij die minder dan 4 jaar geleden teruggekeerd zijn uit een ontwikkelingsland. Waaruit bestaat dit financïeringspakket nu?

meer info

Impulseo: Tussenkomst loonkosten

Het Impulsfonds komt tegemoet in een deel van de loonkosten van de werknemer die de huisarts(engroepering) bijstaat in het onthaal en praktijkbeheer.

meer info

Impulseo: Tegemoetkoming telesecretariaat

Elke huisarts kan een jaarlijkse tegemoetkoming aanvragen voor de kosten voor diensten van een medisch telesecretariaat dat tot doel heeft te helpen bij het administratief beheer van de praktijk.

meer info

Aanvraagformulieren Impulseo

U vindt hier alle nodige documenten voor uw aanvraag.

meer info