Toegelaten arbeid voor gepensioneerden in 2019 (Sodiwe)

Gepensioneerden mogen een beroepsactiviteit uitoefenen zonder dat dit een invloed heeft op de uitkering van het pensioen. Voorwaarde is wel dat het inkomen van die activiteit in 2018 niet boven bepaalde grenzen ligt.

Sinds 2015 mag een gepensioneerde onbeperkt bijverdienen vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 65 jaar wordt of wanneer hij een loopbaan van minstens 45 jaar kan bewijzen. De leeftijdsvoorwaarde moet niet vervuld zijn bij de ingang van het pensioen. De loopbaanvoorwaarde daarentegen moet wel bereikt zijn op het moment van de oppensioenstelling.

Welke zijn de toegelaten bedragen voor 2019?
Voor de inkomsten van 2019 zijn specifieke grensbedragen van toepassing.

U kan deze bedragen hier raadplegen.

Hoe wordt het inkomen van de gepensioneerde berekend?
Het inkomen dat voor een loontrekkende activiteit in aanmerking wordt genomen, is het totaal van het bruto beroepsinkomen vóór de aftrek van de RSZ-bijdragen en de bedrijfsvoorheffing. 
Dit inkomen omvat ook het enkel vakantiegeld, eindejaarspremie, voordelen in natura, gewaarborgd loon en alle andere loonvoordelen die krachtens de overeenkomst verworven zijn. Sinds 2015 wordt ook rekening gehouden met eventuele opzeggingsvergoedingen, afscheidsvergoedingen of andere ontslagvergoedingen.
 
Voor een zelfstandige activiteit wordt uitgegaan van de netto inkomsten, dus van de bruto beroepsinkomsten waarvan uitgaven en beroepslasten zijn afgehouden door de administratie.

Welke sancties zijn er bij overschrijding van de toegelaten bedragen?
Bij een overschrijding van de grensbedragen is er, ongeacht de omvang, steeds een vermindering van het pensioen van toepassing in verhouding tot het percentage van de overschrijding.

In bepaalde gevallen zal de gepensioneerde zelf nog een aangifte moeten doen van zijn beroepsactiviteit.

Meer informatie inzake de toegelaten arbeid voor gepensioneerden kan u terugvinden op de website van de Rijksdienst voor Pensioenen.

Bron: SodiweRijksdienst voor Pensioenen

 

 

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.