Artsen in een medische raad

RIZIV lost niets op met aanpak niet-erkende MRI’s (Persbericht Belgische Vereniging voor Radiologie)

Datum: 
18.08.2017

Scans op niet-erkende MRI’s? “Onterecht, ja. Torenhoge terugvorderingen: neen!”

meer info

Nieuw KCE-rapport mbt aantal ziekenhuisbedden in 2025

Datum: 
30.06.2017

Hoeveel ziekenhuisbedden zijn er nodig tegen 2025?

meer info

VAS eist medebestuur in ziekenhuisnetwerken (Persbericht VAS)

Datum: 
30.06.2017

Deelname van de arts aan het ziekenhuisbestuur in het toekomstige ziekenhuislandschap is onontbeerlijk.

meer info

Nieuw KCE-rapport mbt de samenwerking tussen ziekenhuizen

Datum: 
16.12.2016

Ziekenhuizen: van concurrentie naar structurele samenwerking en taakverdeling

meer info

Geen tuchtsancties voor zelfstandige ziekenhuisartsen

Datum: 
25.11.2016

In een recent arrest van het Hof van Cassatie wordt bevestigd dat een zelfstandige ziekenhuisarts niet kan gesanctioneerd worden. Advocatenkantoor Arcas Law licht dit toe. 

meer info

Projecten “bevallen met verkort ziekenhuisverblijf” gaan van start

Datum: 
25.02.2016

Zeven pilootprojecten met als thema “bevallen met verkort ziekenhuisverblijf” starten weldra in verschillende ziekenhuizen die gaan samenwerken met andere instellingen en met zorgverstrekkers uit de eerste lijn zoals vroedvrouwen, thuisverpleegkundigen en huisartsen. De aanstaande moeders beslissen zelf of ze al dan niet aan het project willen deelnemen.

meer info

Thema’s pilootprojecten hervorming ziekenhuisfinanciering: minister De Block ontvangt 470 voorstellen

Datum: 
15.09.2015

De oproep om thema’s voor pilootprojecten in te dienen in het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en van het ziekenhuislandschap is een groot succes geworden.

meer info

Nieuwe rechtspraak in het kader van de werking van de Medische Raad

Datum: 
20.05.2015

In het kader van de adviserende bevoegdheid van de Medische Raad willen we u deze opmerkelijke rechtspraak niet onthouden.

meer info