Home

  • Wet kwaliteitsvolle zorg

    BVAS reageert met gemengde gevoelens op de nieuwe ‘wet op kwaliteitsvolle zorg’ die 29 maart jl. door de Kamer werd goedgekeurd. 

     
  • Laagvariabele zorg sinds 01.01.2019

    Sinds 1 januari 2019 is de laagvariabele zorg van start gegaan. Meer informatie over de laagvariabele zorg, het globaal perspectief bedrag per opname, de 57 patiëntengroepen en meer kan u hier u terugvinden.

     

 

Nieuws

Agenda