Home

  • BVAS tegen diefstal van beschikbaarheidshonoraria

    Beschikbaarheidshonoraria blijven hoe dan ook honoraria voor BVAS. Het is dan ook logisch dat ze tot het budget van de erelonen voor huisartsen blijven behoren en niet dienen om wachtposten te financieren.

     
  • Informatieplichten van de arts

    Dat er op u als arts overeenkomstig de Wet Patiëntenrechten een uitgebreide informatieplicht rust naar uw patiënten toe, wist u ongetwijfeld al. Daarnaast heeft u sinds 25 mei 2018 ook op basis van de GDPR een bijkomende informatieplicht t.a.v. uw patiënten. Het advocatenkantoor Arcas Law biedt u een overzicht van uw informatieverplichtingen.

     

 

Nieuws

Agenda