Akkoord en sociaal statuut

Categorie: 
Algemeen

Het afsluiten, in principe om de twee jaar, van een akkoord gebeurt binnen de Nationale Commissie artsen-ziekenfondsen, waar er onderhandeld wordt over de ‘tarieven’ tussen artsen en ziekenfondsen. Het akkoord 2016-2017 werd op 21 december 2015 afgesloten, maar is van rechtswege ontbonden sinds 28 februari 2017. Op 12 april 2017 is echter het mini-akkoord tot eind 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De verdeling van de mandaten tussen artsenorganisaties in o.m. de Nationale Commissie artsen-ziekenfondsen, wordt bepaald door de uitslag van de ‘medische verkiezingen’ die om de vier jaar plaatsvinden. Tijdens de laatste verkiezingen in juni 2014 werden er drie artsensyndicaten als representatief erkend: de BVAS, het Kartel en nieuwkomer AADM. Sedert de organisatie van de medische verkiezingen in 1998 neemt de BVAS een meerderheidspositie in (2014: 55,16% van de stemmen). In 2018 zullen opnieuw medische verkiezingen worden georganiseerd.

 Artsen die volledig of gedeeltelijk toetreden tot het akkoord artsen- ziekenfondsen krijgen een geldelijk voordeel, sociaal statuut van de arts genoemd.

 

 

 
Maak uw keuze: 

Mini-akkoord tot eind 2017

De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen heeft op 27 maart 2017 een mini-akkoord afgesloten tot en met 31 december 2017. 

meer info

Akkoord 2016-2017

Sinds 24 februari 2017 is dit akkoord van rechtswege ontbonden.

meer info

Al dan niet conventioneren?

Wat is (partieel) conventioneren en deconventioneren? Hoe pakt u dit aan?

meer info

Meer weten over

Sociaal statuut van zorgverleners (Persbericht RIZIV)

Datum: 
12.12.2016

Precisering over de bijdrage van het RIZIV in een vrij aanvullend pensioen

meer info

Akkoord 2016-2017 nog niet van kracht: quid honoraria?

Datum: 
14.01.2016

Het vorig akkoord artsen-ziekenfondsen eindigde op 31 december 2015. Op 22 december 2015 werd een nieuw akkoord afgesloten voor de duur van 2 jaar. Het nieuwe Nationaal Akkoord 2016-2017 treedt even niet automatisch in voege vanaf 1 januari 2016, maar moet eerst in het Belgische Staatsblad worden gepubliceerd. Wat betekent dit nu voor het aanrekenen van uw honoraria? Welke tarieven mag, kan of moet u vragen vanaf 1 januari 2016?

meer info

Voorgaande akkoorden

U vindt hier de voorgaande Nationale Akkoorden Artsen-Ziekenfondsen terug.

meer info