Akkoord en sociaal statuut

Categorie: 
Algemeen

Het afsluiten, in principe om de twee jaar, van een akkoord gebeurt binnen de Nationale Commissie artsen-ziekenfondsen, waar er onderhandeld wordt over de ‘tarieven’ tussen artsen en ziekenfondsen.

Het akkoord 2020 werd op 19 december 2019 afgesloten en moet nog in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd vooraleer het in voege kan treden. U kan u momenteel nog niet deconventioneren. Pas vanaf de publicatie van dit akkoord in het Belgisch Staatsblad heeft u 30 dagen de tijd om u elektronisch te deconventioneren. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

De verdeling van de mandaten tussen artsenorganisaties in o.m. de Nationale Commissie artsen-ziekenfondsen, wordt bepaald door de uitslag van de ‘medische verkiezingen’ die om de vier jaar plaatsvinden. Tijdens de laatste verkiezingen in 2018 werden er drie artsensyndicaten als representatief erkend: de BVAS, het Kartel en AADM. Sedert de organisatie van de medische verkiezingen in 1998 neemt de BVAS een meerderheidspositie in (2018: 57,81 % van de stemmen).

 Artsen die volledig of gedeeltelijk toetreden tot het akkoord artsen- ziekenfondsen krijgen een geldelijk voordeel, sociaal statuut van de arts genoemd.

 

 

 
Maak uw keuze: 

Akkoord 2020

De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen heeft op 19 december 2019 een nieuw akkoord afgesloten voor 2020.

meer info

Akkoord 2018-2019

De Nationale commissie artsen-ziekenfondsen heeft op 19 december 2017 nieuw akkoord afgesloten voor 2018 en 2019.

meer info

Al dan niet conventioneren?

Wat is (partieel) conventioneren en deconventioneren? Hoe pakt u dit aan?

meer info

Meer weten over

Een nieuw akkoord met duidelijke BVAS-accenten

Datum: 
19.12.2019

Door de politieke instabiliteit is het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen er één met een looptermijn van slechts één jaar. De BVAS is al bij al tevreden met het eindresultaat dat vannacht werd bekomen.

meer info

Artsen in de eerste plaats betaald voor kwaliteitsvol werk (Persbericht BVAS)

Datum: 
19.12.2017

Forfaitaire honoraria blijven aanvullend

meer info

Sociaal statuut: minimumactiviteitsdrempel en andere voorwaarden

Sinds 2017 zijn de voorwaarden om recht te hebben op het RIZIV-voordeel of het sociaal statuut voor (gedeeltelijk) geconventioneerde artsen gewijzigd.

meer info

Akkoord 2016-2017 nog niet van kracht: quid honoraria?

Datum: 
14.01.2016

Het vorig akkoord artsen-ziekenfondsen eindigde op 31 december 2015. Op 22 december 2015 werd een nieuw akkoord afgesloten voor de duur van 2 jaar. Het nieuwe Nationaal Akkoord 2016-2017 treedt even niet automatisch in voege vanaf 1 januari 2016, maar moet eerst in het Belgische Staatsblad worden gepubliceerd. Wat betekent dit nu voor het aanrekenen van uw honoraria? Welke tarieven mag, kan of moet u vragen vanaf 1 januari 2016?

meer info

Voorgaande akkoorden

U vindt hier de voorgaande Nationale Akkoorden Artsen-Ziekenfondsen terug.

meer info