Belangenbehartiging

Als grootste representatieve organisatie verdedigen wij de belangen van de artsen in tal van dossiers. 

De BVAS (Belgische Vereniging van Artsensyndicaten) waartoe het Vlaams Artsensyndicaat, afd. Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant behoort, is een stevige, transparante en professionele organisatie die de belangen van alle artsen verdedigt: vrouwen en mannen, huisartsen en specialisten, jonge artsen die aan het begin van hun carrière staan en minder jonge artsen die hun loopbaan stilaan afbouwen, ziekenhuisartsen of artsen met een privépraktijk, Nederlands-, Frans- en Duitstaligen. De BVAS is de enige echte federale structuur waar huisartsen en specialisten samen aan de weg timmeren.

In tijden van wisselende regeringen en de voelbare gevolgen van de economische crisis kan enkel een ervaren en slagkrachtig syndicaat zoals de BVAS ervoor zorgen dat de arts met zijn patiënt de centrale spil blijft. De therapeutische vrijheid van de arts, meer tijd om echt met de patiënt bezig te zijn i.p.v. met allerhande paperassen, correcte honoraria en vergoedingen, meer zeggenschap over de organisatie van de artsenpraktijk,…  Stuk voor stuk zijn het terechte verwachtingen van de artsen, waarvan de omzetting naar de praktijk evenwel niet evident is. De overheid en de verzekeringsinstellingen proberen immers steeds meer greep te krijgen op de organisatie van de gezondheidszorg en op de rol van de artsen daarin. Er is dan ook meer dan ooit voorheen nood aan een sterke syndicale vertegenwoordiging van de artsen. 

Voor volgende syndicale dossiers zal (B)VAS zich actief inzetten in 2024:

  • Pensioenopbouw en werkloosheidsuitkering voor haio's en aso's
  • Echte administratieve vereenvoudiging en betrouwbaar eHealth-platform
  • Behoud mogelijkheid om al dan niet toe te treden tot het akkoord
  • Behoud van arts als mandaathouder van elk voorschrift
  • Creatie van jobzekerheid via Vlaamse subquota die correct berekend en op reële behoeften van de bevolking gebaseerd zijn
  • Afdwingen van meer respect voor de artsen
  • Uitwerking van een zo sterk mogelijk akkoord artsen-ziekenfondsen en toezien op correcte naleving van deze afspraken

 

Om onze leden beter van dienst te zijn, gaan wij tevens verschillende samenwerkingen aan met externe partners, experten in hun vak.
U vindt onze partners hier terug.