Artsen in een Medische Raad

Nuttige informatie voor artsen die zetelen in de Medische Raad of hiervoor interesse hebben.

De Medische Raad is een verkozen orgaan in het ziekenhuis waardoor de ziekenhuisartsen worden betrokken bij de besluitvorming in het ziekenhuis. De leden van de Medische Raad worden gekozen uit en verkozen door de ziekenhuisartsen. Hoe de Medische Raad wordt samengesteld, hoe zij werkzaam is en welke bevoegdheden dat zij vervult kan u hieronder terugvinden.

 
Snel naar

Hervorming ziekenhuisfinanciering: laagvariabele zorg

Alle recente informatie over de laagvariabele zorg en ziekenhuisnetwerken vindt u op deze pagina.

meer info

Bevoegdheden van de Medische Raad

De voornaamste opdracht van de Medische Raad bestaat in het vertegenwoordigen van de ziekenhuisartsen telkens wanneer het gaat om de besluitvorming m.b.t. de medische activiteit in het ziekenhuis. Hiertoe heeft de wetgever diverse opdrachten en bevoegdheden toebedeeld aan de Medische Raad. Een overzicht vindt u in deze rubriek.

meer info

Infosessies 'De Medische Raad geadviseerd'

Jaarlijks organiseert het VAS samen met deskundigen op het terrein een infosessie specifiek voor artsen die lid zijn van de Medische Raad of hiervoor ambitie hebben. 

meer info

Blijf op de hoogte van actua en evenementen over de Medische Raad

Vul hier uw gegevens in en we houden u graag op de hoogte van de nieuwigheden rond de Medische Raad, alsook van de infosessies die we binnenkort zullen organiseren in samenwerking emt Arcas Law.

meer info

Meer weten over

Kosten verbonden aan de werking van de Medische Raad, wie betaalt?

Kunnen leden van de Medische Raad verplicht worden om de "bijdrage werking Medische Raad" te betalen?

meer info

Optreden in rechte van de Medische Raad: een nieuwe wending?

Hoe moet een medische raad in rechte optreden?

meer info