Lid worden

JA, ik overweeg om lid te worden van het Vlaams Artsensyndicaat, Afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant! Maar wat houdt mijn lidmaatschap nu allemaal in?

Als representatieve beroepsorganisatie vertegenwoordigt de (B)VAS u en uw collega-artsen in meerdere commissies, raden en overlegorganen binnen het RIZIV en de FOD Volksgezondheid.
Lees verder.

Elk lid geniet bovendien van volgende ledenvoordelen:

1. Adviesverlening
Als arts wordt u tijdens uw loopbaan geconfronteerd met diverse problemen van juridische, praktische, fiscale, administratieve of deontologische aard. Voor al deze vragen kan u terecht bij het Vlaams Artsensyndicaat. Onze medewerkers zullen u graag te woord staan.

2. Gratis deelname aan symposia en infodagen
Als lid kan u gratis deelnemen aan al onze symposia en infosessies.  Zo waren er onder andere de infoavond ‘Artsen in Associatie’, de symposia ‘Uitdagingen voor een Vlaamse gezondheidszorg’, ‘Hoe de gezondheidszorg betaalbaar houden’ en ‘Verantwoordelijkheden van artsen’, de infosessies voor beginnende artsen, rondetafels, … waaraan samen meer dan 1000 artsen deelnamen het afgelopen jaar.
Daarnaast kan u als lid van het VAS aan een voordeliger tarief deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de Federatie Vrije Beroepen.

3. Uitgebreide informatieverstrekking
Onze leden worden door middel van e-nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van alle wets- en andere wijzigingen met een rechtstreekse invloed op hun dagelijkse praktijk. Als lid hebt u tevens toegang tot onze VAS-website waarop de meest recente technische en juridische informatie te vinden is.

4. Bijstand sociale rechten en aanvullende sociale bescherming
Het VAS heeft ten voordele van zijn leden een nauwe samenwerking opgezet met Liantis (Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen) met een geprivilegieerde behandeling van de dossiers van onze leden met betrekking tot sociale rechten en aanvullende sociale bescherming (www.liantis.be).

5. Gunstig tarief voor een beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering
Dankzij een nauwe samenwerking met het makelaarskantoor Vanheule & Co  kunnen onze leden genieten van een gunstig tarief voor zowel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering als een rechtsbijstandverzekering.

6. Impulseo-aanvragen via het VAS

Huisartsen kunnen een aanvraag voor Impulseo indienen via het Vlaams Artsensyndicaat dat erkend is als steunpunt. Wij helpen u bij de indiening van uw kredietaanvraag, en achteraf na uw start gedurende de eerste 18 maanden van uw activiteit.

7. Voordelig tarief voor loon en loonadministratie van uw praktijkassistent
Voor het loon en de loonadministratie van uw praktijkmedewerker kunnen onze leden Liantis inschakelen tegen een voordelig tarief.

8. Korting van 50 % op loopbaancoaching
Artsen die de herstart of afbouw van hun loopbaan afwegen, zich vragen stellen bij de groei van hun praktijk en de balans tussen hun leven en het werk anders willen invullen, kunnen beroep doen op Zenitor vzw. Deze professionele loopbaancoaching biedt het VAS aan met 50 % korting voor de leden op het reeds lage inschrijvingsgeld.
Meer informatie vindt u op www.liantis.be.

9. EasytoCare: staffelkorting voor VAS-leden
Geniet bij Easytocare tot en met woensdag 31 januari 2024 van een interessante staffelkorting gedurende 2 jaar bij vermelding van de code “VAS_2024”. Bij deze staffelkorting wordt uw korting bepaald door het tarificatiebedrag dat u indient. Hoe hoger dit bedrag, hoe meer korting u ontvangt. Zo start u aan het standaardtarief van 2,63%, op een eerste omzetschijf, en daalt uw tarief naar 2,57%, 2,50% of zelfs 2,44% afhankelijk van het bedrag van de prestaties die u via Easytocare verwerkt. Komt u hier graag meer over te weten? Bel dan naar 011 28 78 03 of mail naar info@easytocare.be met vermelding van de code “VAS_2024”.

Bent u overtuigd? Laat dan ook uw stem horen en schrijf u nu online in !