Huisartsen

Wijzigingen m.b.t. de derdebetalersregeling

Datum: 
28.09.2017

In het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2017 werd een wijzigend KB betreffende de derdebetalersregeling gepubliceerd.

meer info

Huisartsentekort in Wallonië (Persbericht BVAS)

Datum: 
02.10.2017

De BVAS heeft recent kennis gekregen van het definitieve kadaster van Waalse huisartsen*. 

meer info

Recip-e: webtoepassing voor "sporadische voorschrijvers"

Datum: 
13.06.2017

Artsen die zelden geneesmiddelen voorschrijven, kunnen dit najaar gebruik maken van een gratis webtoepassing.

meer info

Nieuwe lijst prioritaire zones loopt vertraging op (Persbericht VAS)

Datum: 
27.04.2017

De oproep voor de bepaling van de huisartsenarme zones, de zogenaamde prioritaire zones, zal dit jaar uitzonderlijk later verstuurd worden. 

meer info

Stagemeester: vergeet uw eHealthBox niet te raadplegen

Datum: 
12.04.2017

De FOD Volksgezondheid herinnert stagemeesters eraan om hun erkenning tijdig te verlengen.

meer info

60% goedkoop voorschrijven: onhaalbaar (Open brief BVAS)

Datum: 
17.03.2017

BVAS richt een open brief aan de voorzitter van de Medicomut, Dhr. Jo De Cock, en de Directeur-generaal van de Dienst Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, Dr. Ri De Ridder betreffende de publicatie van de recnte profielen van "goedkoop voorschrijven".

meer info

Huisarts krijgt ondersteuning in twintig verschillende talen

Datum: 
13.03.2017

Binnenkort stappen 120 huisartsen in een proefproject waarbij ze via videoconferentie een beroep kunnen doen op interculturele bemiddelaars die hen in 20 verschillende talen helpen om culturele- of taalbarrières tussen arts en patiënt te overbruggen.

meer info

Een stap vooruit in de bescherming van de arts (persbericht BVAS)

Datum: 
13.03.2017

De veiligheid van alle artsen in dit land is voor de BVAS, het grootste Belgische artsensyndicaat, een zeer belangrijk dossier. Zoals vrijdag 10 maart 2017 nog maar eens werd bevestigd in de media, heeft één op drie artsen de laatste 10 jaar te maken gehad met fysiek geweld. Er vond diezelfde vrijdag 10 maart een overleg plaats op het kabinet van Justitie plaats, met minister Geens en een delegatie van zorgverstrekkers.

meer info