Specialisten

Succesvol afbouwen of beëindigen van uw artsenpraktijk

Datum: 
28.11.2023
Locatie: 
VAS Antwerpen (Doornelei 17/001 te Antwerpen)

Denkt u eraan om uw praktijk af te bouwen of stop te zetten? Of gaat u binnenkort met pensioen?

meer info

Btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen is geen absolute vrijstelling van btw-verplichtingen!

Datum: 
20.10.2023

Een bijdrage van onze partner, Accountancykantoor Vandelanotte.

meer info

Internationale dag tegen kanker: BVAS steunt vraag om betere terugbetaling hoofddeksels

Datum: 
19.10.2023

De vzw Caring Hat Fund ijvert voor een betere terugbetaling van hoeden voor patiënten met kanker of een andere ziekte die haaruitval veroorzaakt. Het RIZIV voorziet momenteel wel terugbetaling voor pruiken maar niet voor andere hoofddeksels. Ter gelegenheid van de internationale dag tegen kanker krijgt dit initiatief de steun van BVAS.

meer info

Infosessie 2: "De medische raad geadviseerd - the basics"

Datum: 
14.12.2023
Locatie: 
online

Het Vlaams Artsensyndicaat informeert leden van medische raden via online infosessies.

meer info

Infosessie 1: "De medische raad geadviseerd - the basics"

Datum: 
16.11.2023
Locatie: 
Online

Het Vlaams Artsensyndicaat informeert leden van medische raden via een 2-delige infosessie.

meer info

Algemene Raad keurt budget 2024 goed: de ontmanteling van de medische zorg gaat voort

Datum: 
17.10.2023

De Algemene Raad van het RIZIV, waarin de artsen geen stemrecht hebben, keurde gisteren (16.10.2023) het begrotingsvoorstel voor 2024 goed met 15 stemmen voor bij 5 onthoudingen van de werkgeversorganisaties. Geen enkel voorstel van de artsenbank in de medicomut werd weerhouden. Voor nieuwe medische initiatieven is er geen geld. De ontmanteling van de medische zorg gaat voort zowel in de eerste als tweede lijn, op de geestelijke gezondheidszorg na.

meer info

Aanrekening van kosten op de centraal geïnde honoraria eindelijk verduidelijkt: een goed compromis in de ogen van BVAS

Datum: 
13.10.2023

Vorige week werd het Koninklijk Besluit gepubliceerd dat de normen voor de aanrekening van de kosten op de centraal geïnde honoraria vastlegt, een verduidelijking van het beruchte artikel 155 van de wet op de ziekenhuizen. Dit is een lange strijd die BVAS al vijf jaar voert. Voor het syndicaat is het resultaat van het geleverde werk een goed compromis, dit in afwachting van de hervorming van de nomenclatuur en van de ziekenhuisfinanciering.

meer info

Geneeskundestudenten voelen de impact van de verhoogde instroom in de opleiding (VGSO)

Datum: 
12.10.2023

Als Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg (VGSO) wensen de Vlaamse geneeskundestudenten te reageren op eerste, mogelijke wijzigingen in het onderwijs na verhoging van de instroomquota in de geneeskundeopleiding.

meer info

Centraal geïnde honoraria: normen voor aanrekening en evaluatie

Datum: 
11.10.2023

In het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen werd bepaald dat een KB een duidelijke omschrijving diende te omvatten van welke kosten ten laste kunnen gelegd worden van de medische honoraria (artikel 155 §3 van de ziekenhuiswet). Dit KB is op 6 oktober jl. in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en zal voor de eerste maal vanaf het dienstjaar 2024 worden toegepast.

meer info

Reactie BVAS i.v.m. juiste aantal actieve artsen in België

Datum: 
03.10.2023

Juiste aantal artsen in België : "Nieuwe cijfers van het RIZIV geven BVAS gelijk", aldus dr. Johan Blanckaert, BVAS-voorzitter.

meer info