Home

  • Administratie voor de huisartsen, geneeskunde voor de apothekers

    Terwijl de huisartsen tot veredelde secretarissen voor testing en tracing van Covid-19 worden gedegradeerd, mogen apothekers de geneeskunde beoefenen. Een voorontwerp van wet geeft apothekers de machtiging om het vaccin tegen Covid-19 voor te schrijven en toe te dienen. In geval van anafylactische shock mogen ze ook adrenaline toedienen.

     
  • Aangepaste teststrategie voor huisartsen

    In navolging van de recente beslissingen van het IMC en de weigering om de teststrategie aan te passen, hebben de artsensyndicaten gezamenlijk besloten om deze beslissingen niet te volgen en een eigen uitgewerkte teststrategie door te voeren. 

     

 

Nieuws

Agenda