Home

  • Apothekers een coronavaccin laten toedienen? Wellicht de druppel te veel voor de artsen!

    BVAS verzet zich met klem tegen het voorstel van minister Vandenbroucke om apothekers de toelating te geven om in hun officina het coronavaccin toe te dienen. Het is een regelrechte kaakslag voor artsen.

     
  • BVAS is wel degelijk representatief

    “Beroepsorganisaties zijn vandaag niet meer representatief”, liet Brieuc Van Damme onlangs optekenen in Medi-Sfeer. Niemand is gebaat bij dergelijke gratuite uitspraken. Een betere financiering van de artsensyndicaten door de overheid en de exponentiële toename van vergaderingen terugdringen zal veel eerder bijdragen tot een betere work-life balans voor vrouwen én mannen.

     

 

Nieuws

Agenda