Home

  • Verlaging activiteitsdrempels voor zorgverleners

    De ministerraad keurt op voorstel van minister Vandenbroucke een ontwerp-KB goed tot verlaging van de activiteitsdrempels inzake bepaalde tegemoetkomingen voor zorgverleners voor het jaar 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

     
  • Akkoord bereikt voor verbetering sociaal statuut ASO's

    Wat twintig jaar lang onmogelijk was, is woensdag 19 mei 2021 in de nationale paritaire commissie artsen-ziekenhuizen gelukt: een doorbraak in de onderhandelingen voor een beter statuut van de artsen-specialisten in opleiding (ASO’s). Een kleine stap voor de ASO’s, een grote stap voor de erkenning van hun harde werk. 

     

 

Nieuws

Agenda

Abonneren op Agenda