• Ons aanbod voor artsen in opleiding

  Heb je de Startersgids voor artsen in opleiding 2022 nog niet besteld? Vraag dan hier jouw GRATIS exemplaar aan.

  Om kennis te maken met het Vlaams Artsensyndicaat bieden we jou graag ons Startersaanbod.
  Voor € 30 (i.p.v. € 50) word je lid van ons syndicaat tot eind 2023.
  Dan ondervind je zelf wat wij voor jou kunnen betekenen.
  Geïnteresseerd? Klik hier voor ons Startersaanbod.
   

Algemeen

Orde: nieuwe adviezen

Datum: 
29.11.2021

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 20/11/2021 5 nieuwe adviezen uitgebracht. U kan deze hieronder terugvinden. 

meer info

Huisartsen BVAS willen afbakening voor teleconsultaties

Datum: 
26.11.2021

De huisartsen van BVAS willen een duidelijke afbakening van de terugbetaling van de ‘zorg op afstand’ die huisartsen telefonisch of via videobellen verlenen. Ze willen vermijden dat de teleconsultatie ten prooi valt aan commerciële exploitatie buiten de huisartsen om.

meer info

De informatieverplichtingen voor beroepsbeoefenaars m.b.t. de prijs van de verstrekking: het bos en de bomen

Datum: 
26.11.2021

Advocatenkantoor Arcas Law, partner van het VAS, geeft u een overzicht over de informatieplicht over de prijs van uw dienstverlening als zorgverstrekker.

meer info

Verplichte vaccinatie gezondheidszorgberoepen

Datum: 
25.11.2021

We hebben u reeds eerder bericht over het voorontwerp van wet betreffende de verplichte vaccinatie tegen COVID19 van gezondheidszorgbeoefenaars. Hieronder bezorgen we een korte samenvatting van deze regeling.

meer info

Aanmoedigingspremie voor haio's tijdens de tweede coronagolf

Datum: 
22.11.2021

Maandag 22 november jl. werd het KB van 29 oktober 2021 tot vaststelling en uitkering van het bedrag van een eenmalige aanmoedigingspremie ter compensatie voor de extra inspanningen tijdens de 2de golf van de COVID-19-pandemie voor de kandidaat-huisartsen die een stage lopen in een huisartsenpraktijk in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

meer info

Beleidsnota 2022 minister Vandenbroucke

Datum: 
23.11.2021

Onlangs heeft minister Vandenbroucke zijn beleidsnota voor 2022 bekendgemaakt.

meer info

Vlaamse regering miskent de kleinschalige huisartsenpraktijk

Datum: 
22.11.2021

De hervorming van Impulseo is volledig op maat van grote en multidisciplinaire eerstelijnspraktijken getekend.

meer info

Huisartsen zijn geen callcenter

Datum: 
19.11.2021

Bovenop de zware uitdaging die Covid-19 op medisch vlak stelt, worden huisartsen vandaag gereduceerd tot callcenter voor alle vragen over contacttracing en testing.

meer info

Hervorming Impulseo en Oproep pilootprojecten Oprichting Eerstelijns-praktijken

Datum: 
19.11.2021

De Vlaamse Regering heeft op 12 november ll. de princiepsnota goedgekeurd over de hervorming van Impulseo, het pakket maatregelen om de vestiging van huisartsen aan te moedigen. De nota legt vast hoe de vrijgekomen middelen na het afschaffen van de vestigingspremie kunnen gebruikt worden.

meer info

KCE: thuiszorg voor ouderen met chronische ziekten

Datum: 
17.11.2021

Nood aan een stabiel kader voor geïntegreerde zorg.

meer info