Algemeen

Nieuwe adviezen van de Orde

Datum: 
28.11.2022

De nationale raad van de Orde van artsen heeft recent nieuwe adviezen gepubliceerd.

meer info

Dixit-attest binnen de context van het onderwijs (Orde van Artsen)

Datum: 
28.11.2022

Ondanks de inspanningen van de Orde der artsen om de deontologische regels in verband met het opstellen van medische attesten toe te lichten, stelt de nationale raad vast dat de bijzondere toepassing van het dixit-attest binnen de context van het onderwijs nog steeds voor verwarring zorgt bij sommige artsen.

meer info

Kwaliteitswet: toezichtcommissie

Datum: 
25.11.2022

Recent is de vaststelling van de samenstelling van de Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg, kortweg Toezichtcommissie, gepubliceerd.

meer info

Zorgprogramma beroertezorg: spreiding

Datum: 
25.11.2022

Recent werd een nieuw KB gepubliceerd dat de erkenningsvoorwaarden van de S2-centra inzake de gespecialiseerde beroertezorg regelt.

meer info

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid bedankt zorgverleners

Datum: 
24.11.2022

In een open brief bedankt de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid alle zorgverleners voor hun inspanningen voor de herfstcampagne rond de COVID-vaccinatie.

meer info

BVAS vraagt om permanentievergoeding te verhogen tot 50 euro per uur

Datum: 
24.11.2022

Om een grotere instroom in de huisartsgeneeskunde te realiseren en om te zorgen dat er minder uitstroom is tijdens de actieve beroepsloopbaan, moeten we het huisartsenberoep aantrekkelijker maken.

meer info

Zes incentives voor de vestiging van huisartsen in gemeenten en zones met een huisartsentekort

Datum: 
28.10.2022

Het tekort aan huisartsen in bepaalde gemeenten en zones is een realiteit. Voor de vestiging van huisartsen in deze gemeenten en wijken stelt BVAS zes incentives voor.

meer info

Met verbod op ereloonsupplementen wordt rode lijn overschreden

Datum: 
27.10.2022

Minister Vandenbroucke is gewaarschuwd. Door in de ambulante zorg een algemeen verbod op ereloonsupplementen voor patiënten met het Omniostatuut in te stellen, overschrijdt hij een rode lijn. De minister wil conventietarieven opleggen aan niet-geconventioneerde artsen en ondermijnt op die manier het hele conventiesysteem.

meer info

Dag van het Vrije Beroep

Datum: 
26.10.2022
Locatie: 
Brussel

meer info

Nieuwe adviezen van de Orde

Datum: 
25.10.2022

De nationale raad van de Orde der artsen boog zich in zijn vergadering van 15 oktober 2022 over het attest van goed gedrag en zeden bij aanwerving en een vraag rond ernstige verslavingsproblematiek.

meer info