Algemeen

Nieuwe adviezen van de Orde

Datum: 
26.09.2023

De nationale raad van de Orde van Artsen heeft recent nieuwe adviezen gepubliceerd. U kan deze adviezen hieronder raadplegen.

meer info

New Deal: een nieuw financieringssysteem voor de huisartsenpraktijk

Betere werkomstandigheden, blijvende garantie op kwalitatieve en toegankelijke zorg voor de patiënt? RIZIV biedt de oplossing in de vorm van een nieuwe en duurzame organisatie en financiering van de huisartsenpraktijk, met taakdelegatie en ondersteuning, waar artsen vrijwillig voor kunnen kiezen.

meer info

Vraag van ziekenhuizen naar retrocessie van de Riziv-conventiepremie van de ASO’s krijgt een njet van BVAS

Datum: 
13.09.2023

Vorige week bracht de krant De Specialist een recente brief van de Brusselse H.U.B. (Hôpital Universitaire de Bruxelles dat Erasme, Bordet en HUDERF overkoepelt) ter sprake waarin aan de betrokken beroepsbeoefenaars werd gevraagd om de onlangs ingevoerde RIZIV-conventiepremie terug te betalen aan het ziekenhuis. 

meer info

Praktijkpremie huisartsen 2023: aangepaste criteria

Datum: 
12.09.2023

Eind juni werden de criteria of drempelwaarden voor de geïntegreerde praktijkpremie voor huisartsen betreffende het jaar 2023 vastgelegd. 

meer info

Verplichte vermelding ereloonsupplementen vanaf 1 september 2023

Datum: 
25.08.2023

N.a.v. de publicatie van het koninklijk besluit betreffende de elektronische facturatie en transparantie voor artsen in het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2023 rezen er verschillende praktische vragen. We verduidelijken graag hoe de vork in de steel zit vanaf 1 september 2023.

meer info

‘Apothekers griepvaccin laten toedienen is volstrekt onaanvaardbaar’

Datum: 
22.08.2023

Gezamenlijk persbericht BVAS - Kartel (ASGB-GBO-MoDeS)

meer info

De 'New Deal' goedgekeurd door het Verzekeringscomité: een sterk verbeterde versie dankzij BVAS

Datum: 
10.07.2023

Nadat de 'New Deal' twee weken geleden werd goedgekeurd door de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen, keurde ook het Verzekeringscomité deze morgen de ‘New Deal’ goed. 

meer info

Supplementen in de radiologie: een bedreiging voor het Belgische overlegmodel dat BVAS niet zal aanvaarden

Datum: 
05.07.2023

Op vrijdag 23 juni heeft de ministerraad in eerste lezing een wetsvoorstel goedgekeurd dat alle algemene ziekenhuizen in ons land verplicht om CT-scans, MRI-onderzoeken en andere onderzoeken zoals PET-CT, SPECT-CT en PET-MRI aan te bieden tegen conventietarieven.

meer info

Medisch syndicale verkiezingen: resultaten 2023

Datum: 
30.06.2023

Enkele cijfers van de medische verkiezingen van 2023. 

meer info