Laagvariabele zorg

Wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg (BS 26/07/2018)
(Deze wet treedt in voege vanaf 1 januari 2019, tenzij anders bepaald.)

RIZIV-omzendbrief 2018/10: laagvariabele zorg

KB van 2 december 2018 tot uitvoering van de wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg (BS 18/12/2018)
(Dit KB geldt voor de ziekenhuisopnames vanaf 1 januari 2019)

 

Het globaal prospectief bedrag per opname in een ziekenhuis voor het jaar 2019
Overeenkomstig artikel 7 van de Wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg wordt het globaal prospectief bedrag per opname in een ziekenhuis berekend voor het jaar T bekendgemaakt via een bericht in het Belgisch Staatsblad en door het RIZIV meegedeeld aan de ziekenhuizen.

De volgende tabel geeft per patiëntengroep een overzicht van het globaal prospectief bedrag per opname in een ziekenhuis voor het jaar 2019. Deze bedragen zijn van toepassing voor alle opnames die een aanvang nemen na 31 december 2018 en vóór 1 januari 2020.

U kan het overzicht van het globaal perspectief bedrag per ziekenhuisopname voor 2019 hier raadplegen.

 

 

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht