Ledenbijdrage

Hieronder vindt u de ledenbijdragen voor 2022. 

Normaal lidgeld € 450
+65 jaar met praktijk € 250
+65 jaar zonder praktijk € 50
Steunend lid € 500
Aso en haio € 50
1e t.e.m. 3e jaar na erkenning € 200
50% van de toepasselijke bijdrage voor echtgeno(o)t(e) met praktijk  

 

Te storten op bankrekening IBAN BE39 1111 1175 5919 (BIC ABERBE22) van VAS-Antwerpen, Korte Lozanastraat 20-26, 2018 Antwerpen met vermelding van uw naam en  'Lidgeld 2022'.

Vergeet niet: de ledenbijdrage is fiscaal aftrekbaar.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.