Ledenbijdrage

Hieronder vindt u de ledenbijdragen voor 2024. 

Normaal lidgeld € 495
+65 jaar met praktijk € 300
+65 jaar zonder praktijk € 60
Aso en haio € 55
1e t.e.m. 3e jaar na erkenning € 200
50% van de toepasselijke bijdrage voor echtgeno(o)t(e) met praktijk  

 

Maak u hier online lid.

Stort uw ledenbijdrage op bankrekening IBAN BE39 1111 1175 5919 (BIC ABERBE22) van VAS-Antwerpen, Doornelei 17/001, 2018 Antwerpen met vermelding van uw naam en  'Lidgeld 2024'.

 

Vergeet niet: de ledenbijdrage is fiscaal aftrekbaar.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.