Waarom lid worden?

5 goede redenen om vandaag nog lid te worden van het Vlaams Artsensyndicaat.

Onze ledenbijdragen vindt u hier.

U WIL ...

1. Uw stem laten horen in het gezondheidsbeleid
Elke dag worden er in Brussel beslissingen genomen die een impact kunnen hebben op uw dagelijks werk als arts. Maar vraagt men uw mening? Nee.
Is er dan geen enkele manier om uw stem te laten horen? Toch wel!

2. Als eerste geïnformeerd zijn over veranderingen die u als arts aanbelangen
Als arts wordt u bestookt met informatie. Het wordt alsmaar moeilijker om door de bomen het bos nog te zien, zeker wat de regelgeving inzake de artsenpraktijk betreft. En toch doet u er goed aan op de hoogte te blijven, want meer en meer kijkt men u op de vingers.
Maar hoe krijgt u die informatie? En hoe krijgt u ze verwerkt?

3. Respect voor uw beroep
Toegegeven, de tijd dat ‘meneer doktoor’ tot de notabelen behoorde ligt al een tijdje achter ons en hoeft ook niet meer terug te keren.
Maar de voorbije jaren dreigt de slinger wel eens teveel de andere kant uit te gaan.
Het artsenberoep verdient best wel wat maatschappelijke waardering, ja toch?

4. Ondersteuning bij de juridische en administratieve organisatie van uw praktijk 
Als arts ligt uw prioriteit bij de patiënt. Maar u moet er steeds meer administratieve, juridische en sociale verplichtingen bij nemen en dit alles ten koste van de tijd die u aan de patiënt én aan uw gezin kan besteden.
Hoe geraakt u uit deze vicieuze cirkel?

​5. Een klankbord voor praktische vragen
U bent arts geworden omdat u mensen met medische problemen wil helpen.
U heeft lang gestudeerd en ook vandaag nog volgt u bijscholingen en overlegt u met collega artsen om bij te blijven met de nieuwste medische ontwikkelingen. Maar daarnaast moet u ook nog een praktijk runnen, en daarbij wordt u geconfronteerd met vragen van administratieve, juridische, fiscale en sociale aard.

Maar waar kan u terecht met die vragen?

 

WIJ BIEDEN ...

1. Een krachtige verdediging van uw belangen
Onze experten houden de vinger aan de pols van wat er borrelt en bruist in de coulissen van de besluitvorming in Brussel.
We nemen deel aan talloze commissies en werkvergaderingen met het RIZIV, de administratie en het kabinet Volksgezondheid en sociale zaken.
En daar verdedigen we, vaak tegen de stroom in, dossiers en standpunten die onze leden belangrijk vinden zoals o.m.:

  • De aantrekkelijkheid van het beroep (faire vergoedingen, ...)
  • De vrije artsenkeuze van de patiënt (geen opgelegde echelonnering, ...)
  • De vrijwaring van de therapeutische vrijheid (geen budgetaire dictatuur, ...)
  • De beperking van de administratieve overlast  (vereenvoudiging, ...)

Als lid van het Vlaams Artsensyndicaat kan u via onze interne overlegorganen mee bepalen welke punten u op de agenda wil plaatsen in Brussel.
Zo bent u zeker dat ook uw stem er gehoord wordt. 

2. Snelle, duidelijke en accurate informatie op maat van uw behoeften
U hoeft zelf niet op zoek te gaan in het Belgisch Staatsblad of op de website van het RIZIV naar wat mogelijk interessant is. Wij doen dat met plezier voor u.
Tweemaal per week ontvangt u onze elektronische nieuwsbrief die kort en overzichtelijk samenvat wat u moet weten : nomenclatuurwijzigingen, wetsontwerpen, omzendbrieven...  
Als lid krijgt u ook onbeperkt toegang tot onze website waar op een overzichtelijke manier alle voor u relevante informatie 7/7 en 24/24 raadpleegbaar is. 
Ook kan u gratis deelnemen aan infodagen en symposia die we regelmatig organiseren rond thema’s die u als arts aanbelangen. 

3. Weerwerk tegen de erosie van het imago van het artsenberoep
Het respect voor het artsenberoep moet in eerste instantie blijken uit een wetgeving die recht doet aan de belangrijke rol van de arts in de gezondheidszorg.
Aantrekkelijke werkomstandigheden en billijke vergoedingen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Dat bewerkstelligen we door daadkrachtige interventies op het niveau van de politieke besluitvorming. 
Maar het Vlaams Artsensyndicaat gaat ook verder. Ook in het ruimere, maatschappelijke debat willen we onze stem laten horen en bijdragen tot meer waardering voor de artsen.
Daartoe nemen we ook initiatieven (o.m. via de media) die de visibiliteit en het positieve imago van het artsenberoep in de publieke opinie versterken.

4. Meer tijd om te focussen op wat u belangrijk vindt
Het Vlaams Artsensyndicaat biedt zijn leden tal van ondersteunende diensten op domeinen die buiten de kerntaken van de arts vallen, maar wel degelijk deel uitmaken van uw dagelijkse praktijk. Het gaat om hulp en advies bij juridische, fiscale, sociale, deontologische en administratieve vraagstukken en problemen.

Zo bijvoorbeeld helpen wij onze leden-huisartsen bij de formaliteiten die gepaard gaan met de aanvraag van Impulseo-steun.

Vaak ook werken we samen met externe partners die onze leden advies en ondersteuning bieden tegen gunstvoorwaarden.

Zo bijvoorbeeld krijgen VAS-leden gunstige tarieven voor een beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering. We bieden een korting van 50% op loopbaancoaching. We bemiddelen voordelige tarieven voor de loonadministratie van uw praktijkmedewerkers.

5. Een luisterend oor
Tijdens de kantooruren staan de medewerkers van het Vlaams Artsensyndicaat steeds ter beschikking om u met raad en daad bij te staan bij de vele vragen en problemen waarmee u als arts in de dagelijkse praktijkvoering kunt worden geconfronteerd.

Meer info over de vele voordelen van het lidmaatschap van het Vlaams Artsensyndicaat vindt u hier.

Word lid van het Vlaams Artsensyndicaat!
We vertrouwen erop dat bovenstaande argumenten aantonen dat het Vlaams Artsensyndicaat u heel wat te bieden heeft.
Lid worden van het Vlaams Artsensyndicaat is in vele opzichten een investering die zichzelf terugbetaalt.
Wie al eerder lid was, kent de voordelen. Wie nog geen lid was, zal ze gauw ontdekken.

Onze tarieven vindt u hier terug.

Word ook lid van het grootste representatieve artsensyndicaat in België en vul vandaag nog het toetredingsformulier in.

Wij zijn lid van het VAS. U toch ook?