• Ons aanbod voor artsen in opleiding

  Heb je de Startersgids voor artsen in opleiding 2022 nog niet besteld? Vraag dan hier jouw GRATIS exemplaar aan.

  Om kennis te maken met het Vlaams Artsensyndicaat bieden we jou graag ons Startersaanbod.
  Voor € 30 (i.p.v. € 50) word je lid van ons syndicaat tot eind 2023.
  Dan ondervind je zelf wat wij voor jou kunnen betekenen.
  Geïnteresseerd? Klik hier voor ons Startersaanbod.
   

Boekhoudkundige verplichtingen voor de zelfstandige arts

Als arts, natuurlijk persoon, beoefent u een vrij beroep en bent u niet onderworpen aan de boekhoudwetgeving. Dit wil dan wel niet zeggen dat u geen boekhouding zou moet houden. De fiscale wetgeving regelt immers de verplichtingen op vlak van de boekhouding in het wetboek van inkomstenbelasting.

Volgens art 320 van het wetboek van inkomstenbelasting en het ministerieel besluit dient een boekhouding voor een arts, natuurlijk persoon, te bestaan uit volgende boekhoudkundige documenten:

 • ontvangstbewijzen
 • een dagboek en verantwoordingsstukken

Wat bedoelt men met ontvangstbewijzen voor zelfstandige artsen?

Met ontvangstbewijzen bedoelt de fiscus getuigschriften voor verstrekte hulp.

Voor de zelfstandige artsen bestaat er volgend ontvangstbewijs:

Mod. A (wit) = als zelfstandige

De arts moet voor elke gedane inning van honoraria een gedagtekend en ondertekend ontvangstbewijs of getuigschrift afleveren. Dit ontvangstbewijs moet gelijktijdig in origineel en duplo wordt opgesteld en dat wordt getrokken uit een boekje. Het model van deze boekjes en de wijze waarop de bedoelde belastingplichtigen ervan worden voorzien, worden vastgesteld door de Minister van Financiën.

De aankoop van deze getuigschriften wordt doorgegeven aan de fiscus die het gebruik ervan zal opvolgen. Het is dan ook aan te raden deze boekjes op een chronologische manier te gebruiken. De niet gebruikte boekjes of formulieren moeten doorstreept en bewaard worden. Deze moeten immers op verzoek van de fiscus eveneens kunnen worden getoond.

Op het einde van het jaar moeten alle boekjes en kettingformulieren waarvoor een ontvangstbewijs werd uitgeschreven worden samengeteld en aangegeven. Ook de bedragen die gestort werden met de bank of de post zijn belastbaar. De boekjes of kettingformulieren moeten gedurende 8 jaar bewaard blijven, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin de boekjes werden gebruikt.

Naast de ontvangsten uit de boekjes maakt ook het accrediteringsforfait, ontvangen Riziv-tegemoetkomingen, ontvangsten van mutualiteiten (o.a. globaal medische dossiers), ontvangsten van verzekeringsmaatschappijen en alle overige ontvangsten die te maken hebben met de uitgeoefende beroepswerkzaamheid deel uit van de totale ontvangsten van de arts.

Als controle wordt er door de maatschappijen een fiche 281.50 opgesteld. Deze fiche wordt opgestuurd naar de fiscus maar niet noodzakelijk naar de belastingplichtige. Controleer dus zeker uw bankrekening zodat deze inkomsten niet over het hoofd worden gezien.

Dagboek

Naast het afleveren van ontvangstbewijzen moet er door de arts ook een dagboek worden bijgehouden van alle ontvangsten en uitgaven. Dit fiscaal dagboek dient voor de ingebruikname te worden geviseerd door de dienstchef van de taxatiedienst. Het model van het fiscaal dagboek wordt door de Minister van Financiën vastgesteld maar in tegenstelling tot de ontvangstbewijzen kan het dagboek wel worden verkregen bij de drukkers van de privésector.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.