Algemeen

BVAS positief over aandacht voor huisartsen in New Deal maar forfaitarisering gaat te ver

Datum: 
20.06.2022

Nogal wat voorstellen in de New Deal voor de huisartsen kunnen op de goedkeuring van BVAS rekenen. We waarderen dat minister Vandenbroucke bezorgd is over de toekomst van de huisartsgeneeskunde. Maar BVAS maakt ook belangrijke kanttekeningen. Een echte herwaardering van de huisartsgeneeskunde blijft uit.

meer info

BVAS kiest Dr. Johan Blanckaert tot nieuwe voorzitter

Datum: 
18.06.2022

De raad van bestuur van BVAS heeft tijdens zijn algemene vergadering van zaterdag 18 juni in Mons (Bergen) Johan Blanckaert verkozen tot nieuwe voorzitter. Dokter Blanckaert is oogarts in Ieper. Hij verdiende zijn syndicale sporen als vertegenwoordiger van BVAS in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen en de Technisch Geneeskundige Raad van het RIZIV. De nieuwe voorzitter heeft grote ambities.

meer info

BVAS tevreden over nieuwe regeling voor teleconsultaties

Datum: 
16.06.2022

BVAS is tevreden met de nieuwe, door het Verzekeringscomité goedgekeurde regeling voor tele- en videoconsultaties. De vooraf bestaande behandelrelatie tussen arts en patiënt als voorwaarde, is een belangrijke realisatie van BVAS. Zo vermijden we dat commerciële bedrijven misbruik maken van de terugbetaling.

meer info

Nieuwe regels voor raadplegingen op afstand vanaf 1 augustus

Datum: 
16.06.2022

Persbericht vice-eerste minister, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke

meer info

Dr. Bart Dehaes, nieuwe voorzitter van VAS Antwerpen

Datum: 
16.06.2022

Op de Algemene Vergadering van het Vlaams Artsensyndicaat, afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant van dinsdagavond 14 juni werd het nieuwe bestuur voor een termijn van drie jaar (2022-2025) verkozen. Binnen het bestuursorgaan werd Dr. Bart Dehaes vervolgens unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter.

meer info

Vlaams Artsensyndicaat vraagt strenge aanpak van zinloos geweld op spoedafdeling ZNA

Datum: 
14.06.2022

Het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) reageert geschokt op de beelden van het fysiek geweld tegen een verpleegkundige op de spoedafdeling van ZNA Jan Palfijn in Merksem. Het wordt tijd dat er zware, effectieve celstraffen worden uitgesproken voor fysieke agressie tegen hulpverleners.

meer info

KCE: zijn dwanglicenties een oplossing voor dure geneesmiddelen?

Datum: 
14.06.2022

Het gebruik van dwanglicenties door overheidsinstanties wordt soms genoemd als oplossing om goedkopere versies van dure geneesmiddelen te kunnen produceren en op de markt te brengen. De Kamercommissie Gezondheid en Gelijke Kansen heeft het KCE gevraagd na te gaan in hoeverre dit beleidsinstrument hier kan worden toegepast.

meer info

BVAS: Maximale aanrijtijd van 30 minuten brengt ziekenhuisnetwerken in de problemen

Datum: 
08.06.2022

De ziekenhuisnetwerken moeten zich in de toekomst zo organiseren dat patiënten maximaal 30 minuten moeten rijden voor zogenaamde locoregionale zorg. Dat staat in een ontwerp-KB van minister Vandenbroucke. In een brief aan premier De Croo waarschuwt BVAS dat deze maximale aanrijtijd voor een aantal ziekenhuisnetwerken niet haalbaar is.

meer info

KCE: ECMO, een levensreddende techniek die nood heeft aan een kader

Datum: 
08.06.2022

ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation) is een techniek die op afdelingen intensieve zorgen wordt gebruikt om het zuurstofgehalte in het bloed te verhogen door middel van extracorporale circulatie. Het KCE werd gevraagd om het gebruik van ECMO in België in kaart te brengen en na te gaan welke factoren deze praktijk zouden kunnen optimaliseren. De KCE-onderzoekers zijn van mening dat het momenteel onvoldoende duidelijk is hoe ECMO in onze ziekenhuizen wordt toegepast. Daarom bevelen zij aan eerst een systematische registratie van de nodige gegevens tot stand te brengen, waarna objectiever kan worden nagedacht over een eventuele (re)organisatie van ECMO op nationaal niveau.

meer info

Wist u dat u vanaf 1 juli 2022 minstens één ander betaalmiddel moet voorzien dan cashbetalingen?

Datum: 
03.06.2022

Vanaf 1 juli 2022 moeten de zorgverleners effectief, op straffe van sanctie, minstens één elektronisch betaalmiddel aanbieden aan hun patiënten en dit zelfs wanneer deze hun beroep uitoefenen buiten hun praktijk of hun vaste plaats van zorgverlening, bijvoorbeeld bij een huisbezoek.

meer info