Algemeen

Vlaamse regering miskent de kleinschalige huisartsenpraktijk

Datum: 
22.11.2021

De hervorming van Impulseo is volledig op maat van grote en multidisciplinaire eerstelijnspraktijken getekend.

meer info

Huisartsen zijn geen callcenter

Datum: 
19.11.2021

Bovenop de zware uitdaging die Covid-19 op medisch vlak stelt, worden huisartsen vandaag gereduceerd tot callcenter voor alle vragen over contacttracing en testing.

meer info

Hervorming Impulseo en Oproep pilootprojecten Oprichting Eerstelijns-praktijken

Datum: 
19.11.2021

De Vlaamse Regering heeft op 12 november ll. de princiepsnota goedgekeurd over de hervorming van Impulseo, het pakket maatregelen om de vestiging van huisartsen aan te moedigen. De nota legt vast hoe de vrijgekomen middelen na het afschaffen van de vestigingspremie kunnen gebruikt worden.

meer info

KCE: thuiszorg voor ouderen met chronische ziekten

Datum: 
17.11.2021

Nood aan een stabiel kader voor geïntegreerde zorg.

meer info

Kwaliteitswet: vervroegde inwerkingtreding

Datum: 
16.11.2021

Vervroegde inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg vanaf 1 januari 2022.

meer info

Vaccinatie van de zorgaanbieders

Datum: 
12.11.2021

Het Vlaams agentschap Zorg & Gezondheid meldt dat vanaf midden november de verschillende zorgaanbieders worden uitgenodigd voor een boostervaccin.

meer info

IMC: gezamenlijke inspanningen om vierde coronagolf in te dijken & boostervaccinatie

Datum: 
10.11.2021

De Ministers van Volksgezondheid roepen op tot gezamenlijke inspanningen om de vierde COVID-19 golf beter in te dijken, en werken tegelijkertijd aan een plan voor een veralgemeende boostervaccinatie

meer info

KCE: evaluatie van hartmonitoring op afstand

Datum: 
09.11.2021

Moet hartmonitoring op afstand terugbetaald worden?

meer info