Algemeen

Administratie voor de huisartsen, geneeskunde voor de apothekers

Datum: 
30.11.2021

Terwijl de huisartsen tot veredelde secretarissen voor testing en tracing van Covid-19 worden gedegradeerd, mogen apothekers de geneeskunde beoefenen.

meer info

Aangepaste teststrategie voor huisartsen

Datum: 
29.11.2021

In navolging van de recente beslissingen van het IMC en de weigering om de teststrategie aan te passen, hebben BVAS, Domus Medica en Kartel gezamenlijk besloten om deze beslissingen niet te volgen en een eigen uitgewerkte teststrategie door te voeren. 

meer info

Orde: nieuwe adviezen

Datum: 
29.11.2021

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 20/11/2021 5 nieuwe adviezen uitgebracht. U kan deze hieronder terugvinden. 

meer info

Huisartsen BVAS willen afbakening voor teleconsultaties

Datum: 
26.11.2021

De huisartsen van BVAS willen een duidelijke afbakening van de terugbetaling van de ‘zorg op afstand’ die huisartsen telefonisch of via videobellen verlenen. Ze willen vermijden dat de teleconsultatie ten prooi valt aan commerciële exploitatie buiten de huisartsen om.

meer info

De informatieverplichtingen voor beroepsbeoefenaars m.b.t. de prijs van de verstrekking: het bos en de bomen

Datum: 
26.11.2021

Advocatenkantoor Arcas Law, partner van het VAS, geeft u een overzicht over de informatieplicht over de prijs van uw dienstverlening als zorgverstrekker.

meer info

Verplichte vaccinatie gezondheidszorgberoepen

Datum: 
25.11.2021

We hebben u reeds eerder bericht over het voorontwerp van wet betreffende de verplichte vaccinatie tegen COVID19 van gezondheidszorgbeoefenaars. Hieronder bezorgen we een korte samenvatting van deze regeling.

meer info

Aanmoedigingspremie voor haio's tijdens de tweede coronagolf

Datum: 
22.11.2021

Maandag 22 november jl. werd het KB van 29 oktober 2021 tot vaststelling en uitkering van het bedrag van een eenmalige aanmoedigingspremie ter compensatie voor de extra inspanningen tijdens de 2de golf van de COVID-19-pandemie voor de kandidaat-huisartsen die een stage lopen in een huisartsenpraktijk in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

meer info

Beleidsnota 2022 minister Vandenbroucke

Datum: 
23.11.2021

Onlangs heeft minister Vandenbroucke zijn beleidsnota voor 2022 bekendgemaakt.

meer info