Artsen in een medische raad

Geen tuchtsancties voor zelfstandige ziekenhuisartsen

Datum: 
25.11.2016

In een recent arrest van het Hof van Cassatie wordt bevestigd dat een zelfstandige ziekenhuisarts niet kan gesanctioneerd worden. Advocatenkantoor Arcas Law licht dit toe. 

meer info

Projecten “bevallen met verkort ziekenhuisverblijf” gaan van start

Datum: 
25.02.2016

Zeven pilootprojecten met als thema “bevallen met verkort ziekenhuisverblijf” starten weldra in verschillende ziekenhuizen die gaan samenwerken met andere instellingen en met zorgverstrekkers uit de eerste lijn zoals vroedvrouwen, thuisverpleegkundigen en huisartsen. De aanstaande moeders beslissen zelf of ze al dan niet aan het project willen deelnemen.

meer info

Thema’s pilootprojecten hervorming ziekenhuisfinanciering: minister De Block ontvangt 470 voorstellen

Datum: 
15.09.2015

De oproep om thema’s voor pilootprojecten in te dienen in het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en van het ziekenhuislandschap is een groot succes geworden.

meer info

Nieuwe rechtspraak in het kader van de werking van de Medische Raad

Datum: 
20.05.2015

In het kader van de adviserende bevoegdheid van de Medische Raad willen we u deze opmerkelijke rechtspraak niet onthouden.

meer info

Maggie De Block zet de hervorming van de ziekenhuisfinanciering op de rails

Datum: 
24.04.2015

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft een plan van aanpak voor de hervorming van het ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering uitgewerkt. 

meer info

KCE-rapport: Ziekenhuisfinanciering dringend aan hervorming toe – KCE stelt een omvattend nieuw denkkader voor

Datum: 
26.09.2014

Een hervorming van de ziekenhuisfinanciering is dringend nodig, daarover zijn de meeste actoren in de gezondheidszorg het eens.

meer info

Ziekenhuisfinanciering: "Together we raid" (Bijdrage van Dr. Marc Moens in Mediquality)

Datum: 
18.09.2014

"Naar een beheerders-georiënteerde financiering van de algemene ziekenhuizen”. Een parafrasering van de slogan van Zorgnet Vlaanderen: “Together we count” van 29.08.2014: na een strooptocht bij de Vlaamse ziekenhuisartsen, tellen de beheerders van Zorgnet Vlaanderen hun buit. 

meer info

Twee nieuwe bevoegdheden voor de hoofdgeneesheer

Datum: 
26.08.2014

De hoofdgeneesheer heeft recentelijk 2 nieuwe bevoegdheden bijgekregen. Meer informatie vindt u hier.

meer info

Honoraria dagziekenhuis: Aanpassing van de regels

Datum: 
23.06.2014

Sinds 1 januari 2013 dienen zowel geconventioneerde als niet-geconventioneerde ziekenhuisartsen zich strikt te houden aan de verbintenistarieven van het akkoord artsen –ziekenfondsen ten aanzien van patiënten opgenomen in twee- en meerpersoonskamers. Voor wat betreft patiënten in daghospitalisatie preciseert artikel 152 Ziekenhuiswet dat dezelfde regels van toepassing zijn voor de verstrekkingen omschreven door de Koning na advies van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen. Welke zijn deze verstrekkingen?

meer info