Artsen in een medische raad

KCE-rapport over ziekenhuisfinanciering houdt geen enkele rekening met voorstellen van de artsen (Persbericht BVAS)

Datum: 
26.09.2014

Zowel in het stappenplan van ontslagnemend minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx als in het lijvige KCE-voorstel van maar liefst 452 bladzijden werd geen enkel argument dat de BVAS heeft aangebracht, weerhouden.

meer info

Standstill ereloonsupplementen en afdrachten: collectieve overeenkomst 2024

Datum: 
05.03.2024

Binnenkort zal een nieuwe standstill op ereloonsupplementen van kracht zijn.

meer info

De medische raad geadviseerd – Schrijf u nu in

Datum: 
26.10.2023

Het Vlaams Artsensyndicaat informeert leden van medische raden via een 2-delige infosessie.

meer info

Infosessie 2: "De medische raad geadviseerd - the basics"

Datum: 
14.12.2023
Locatie: 
online

Het Vlaams Artsensyndicaat informeert leden van medische raden via online infosessies.

meer info

Infosessie 1: "De medische raad geadviseerd - the basics"

Datum: 
16.11.2023
Locatie: 
Online

Het Vlaams Artsensyndicaat informeert leden van medische raden via een 2-delige infosessie.

meer info

Aanrekening van kosten op de centraal geïnde honoraria eindelijk verduidelijkt: een goed compromis in de ogen van BVAS

Datum: 
13.10.2023

Vorige week werd het Koninklijk Besluit gepubliceerd dat de normen voor de aanrekening van de kosten op de centraal geïnde honoraria vastlegt, een verduidelijking van het beruchte artikel 155 van de wet op de ziekenhuizen. Dit is een lange strijd die BVAS al vijf jaar voert. Voor het syndicaat is het resultaat van het geleverde werk een goed compromis, dit in afwachting van de hervorming van de nomenclatuur en van de ziekenhuisfinanciering.

meer info

Centraal geïnde honoraria: normen voor aanrekening en evaluatie

Datum: 
11.10.2023

In het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen werd bepaald dat een KB een duidelijke omschrijving diende te omvatten van welke kosten ten laste kunnen gelegd worden van de medische honoraria (artikel 155 §3 van de ziekenhuiswet). Dit KB is op 6 oktober jl. in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en zal voor de eerste maal vanaf het dienstjaar 2024 worden toegepast.

meer info

Dr. Johan Blanckaert: ‘Co-governance is van ons’

Datum: 
30.05.2023

Bij BVAS stellen we met verbazing vast dat andere artsensyndicaten het medebeheer van de artsen in de ziekenhuizen als hun realisatie claimen. “Dat getuigt niet van intellectuele eerlijkheid,” zegt dr. Johan Blanckaert, voorzitter van BVAS. “Wij laten niet toe dat onze concurrenten het idee van co-governance kapen. Co-governance is van ons.” 

meer info

Radiologie: verbod op supplementen CT/MR voor alle ambulante patiënten

Datum: 
02.12.2022

In een brief gericht aan Prof. Johan Kips, voorzitter van de overlegstructuur ad hoc ziekenhuishervorming, veroordeelt de BVAS het voorstel tot wijziging van de ziekenhuiswet en in het bijzonder artikel 152/1 met betrekking tot bijkomende erelonen voor de zware medische beeldvorming.

meer info

BVAS verzet zich ook tegen tweede poging van Zorgnet-Icuro om inkomen ziekenhuisdiensten te bevragen

Datum: 
28.11.2022

BVAS nam kennis van het nieuwe voorstel van Zorgnet-Icuro om bij de Vlaamse ziekenhuizen gegevens op te vragen over supplementen en honorariummassa’s. Samen met het Kartel tekent BVAS nogmaals verzet aan tegen dit geplande onderzoek.

meer info