Huisartsen

Dringendheidshonoraria: ook tijdens de wachtdienst?

Datum: 
22.02.2022

Op de RIZIV-website werd recent verduidelijkt welke honoraria artsen kunnen aanrekenen voor dringende raadplegingen en bezoeken. Toch zijn er nog vraagtekens in het kader van de wachtdienst. BVAS vraagt in een brief aan het RIZIV om klaarheid te scheppen.

meer info

Hou functionele samenwerkingsverbanden in handen van de huisartsen

Datum: 
18.02.2022

Meerdere huisartsenwachtposten zullen binnenkort samengaan in functionele samenwerkingsverbanden. BVAS wil garanties dat die samenwerkingsverbanden in handen van de huisartsen blijven.

meer info

Beter laat dan nooit vervoegt Domus Medica het BVAS-verzet tegen de apotheker als vaccinator

Datum: 
17.02.2022

BVAS verneemt dat nu ook Domus Medica het wetsontwerp afwijst dat apothekers machtigt om te vaccineren tegen Covid-19. We juichen deze koerswijziging toe, al komt het verzet rijkelijk laat.

meer info

Dringend oplossing nodig voor schamele indexering!

Datum: 
16.02.2022

Bovenop de crisis waarin we ons al twee jaar bevinden, worden onze zorgverleners nu ook geconfronteerd met een belangrijke problematiek die hun bestaanszekerheid én de kwaliteit van zorg ernstig bedreigt.

meer info

Wat bezielt Factcheckers om moegetergde huisartsen in de val te lokken?

Datum: 
16.02.2022

Uit een steekproef van het VRT-programma Factcheckers moet blijken dat 14 op 20 huisartsen onterecht een ziektebriefje voor één dag schrijven.

meer info

Huisartsgeneeskunde moet back to basics

Datum: 
16.02.2022

In Essen staan 1.500 patiënten in de kou nadat een 42-jarige solo-huisarts zijn praktijk heeft stopgezet. Het gemeentebestuur kondigde aan om de app Doktr aan haar inwoners aan te bieden. Dat het uitvallen van een collega tot zo’n schrijnende toestand leidt, legt de systeemcrisis in de huisartsgeneeskunde in Vlaanderen bloot. Er is maar één uitweg: terug naar de essentie!

meer info

Lever flacons coronavaccin aan huisartsen en betaal vaccinatieconsultatie terug

Datum: 
14.02.2022

Doof voor de herhaalde verzoeken van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), weigert het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) nog steeds hardnekkig om huisartsenpraktijken te voorzien van flacons met vaccin tegen het coronavirus.

meer info

'Stop met ons te diaboliseren'

Datum: 
11.02.2022

Meer dan 9.000 artsen-specialisten hebben een klinische praktijk in een extramurale setting. Van hen is nergens sprake in de hervormingsplannen voor de ziekenhuisfinanciering. "We vragen het Riziv: stop met ons te diaboliseren! We kunnen complementair werken."

meer info

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023 gepubliceerd in Staatsblad

Datum: 
08.02.2022

Het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen, dat op 21 december 2021 werd gesloten, is vandaag in het Staatsblad verschenen. Het akkoord trad in werking op 1 januari jl. en loopt af op 31 december 2023. Deconventioneren kan tot en met donderdag 10 maart 2022.

meer info