• Ons aanbod voor artsen in opleiding

  Heb je de Startersgids voor artsen in opleiding 2022 nog niet besteld? Vraag dan hier jouw GRATIS exemplaar aan.

  Om kennis te maken met het Vlaams Artsensyndicaat bieden we jou graag ons Startersaanbod.
  Voor € 30 (i.p.v. € 50) word je lid van ons syndicaat tot eind 2023.
  Dan ondervind je zelf wat wij voor jou kunnen betekenen.
  Geïnteresseerd? Klik hier voor ons Startersaanbod.
   

Huisartsenwachtposten: kosten COVID-19 2022

29.03.2022

In het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023 wordt onder punt 3.2.3.3 de terugbetaling voor kosten inzake COVID-19 in 2022 verzekerd voor huisartsenwachtposten. 

De inzameling van de kosten COVID-19, gemaakt door de huisartsenwachtposten, dient per trimester te worden overgemaakt aan het RIZIV. Het RIZIV vraagt in dit kader om de uitgaven inzake COVID-19 voor het eerste trimester van 2022 (01/01/2022 t.e.m. 31/03/2022) ten laatste op 20 april 2022 in te dienen via wachtpost@riziv-inami.fgov.be.

Welke uitgaven komen in aanmerking ?

 • beschermingsmateriaal, onderhoudsproducten en ontsmettingsmiddelen
 • bijkomende personeelskosten: maximaal 24u/weekend voor een wachtpost die 61u open is tijdens het weekend.
 • Voor wachtposten met andere openingsuren wordt een pro rata berekening gemaakt. De huisartsenwachtpost bepaalt zelf de verdeling van deze uren over verschillende functies (onthaal, coördinatie, telefonische ondersteuning, verpleegkundigen,..).
 • Opmerking : Gelieve een detail van het aantal bijkomende uren + bedragen per rubriek (onthaal, coördinatie-administratie, andere, …) te geven.
 • aankoop van CO²-meters voor de medische kabinetten en de wachtzaal

 

Welke uitgaven komen NIET in aanmerking ?

 • Consumptiecheques
 • Straffen en boetes voor het rijden
 • Abonnementen, bijdragen, tijdschriften
 • Geneesmiddelen  
 • Kleine medische verbruiksmateriaal (behalve beschermingsmateriaal – zie aanvaarde uitgaven)
 • Bankkosten, Rentebelasting op rente, Rente op leningen en rekeningen
 • Uitgaven Algemene Vergadering HWP
 • Representatiekosten
 • Kantinekosten personeel
 • Kosten van vergaderingen/werklunches
 • Beheersvergoedingen
 • Honoraria artsen
 • Uitgaven betreffende triagecentra of een andere organisatie dan wachtpost
 • Aankoop IT-materiaal (gebruik makend van de provisie hardware).
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht