Huisartsenwachtposten: kosten COVID-19 2022

29.03.2022

In het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023 wordt onder punt 3.2.3.3 de terugbetaling voor kosten inzake COVID-19 in 2022 verzekerd voor huisartsenwachtposten. 

De inzameling van de kosten COVID-19, gemaakt door de huisartsenwachtposten, dient per trimester te worden overgemaakt aan het RIZIV. Het RIZIV vraagt in dit kader om de uitgaven inzake COVID-19 voor het eerste trimester van 2022 (01/01/2022 t.e.m. 31/03/2022) ten laatste op 20 april 2022 in te dienen via wachtpost@riziv-inami.fgov.be.

Welke uitgaven komen in aanmerking ?

 • beschermingsmateriaal, onderhoudsproducten en ontsmettingsmiddelen
 • bijkomende personeelskosten: maximaal 24u/weekend voor een wachtpost die 61u open is tijdens het weekend.
 • Voor wachtposten met andere openingsuren wordt een pro rata berekening gemaakt. De huisartsenwachtpost bepaalt zelf de verdeling van deze uren over verschillende functies (onthaal, coördinatie, telefonische ondersteuning, verpleegkundigen,..).
 • Opmerking : Gelieve een detail van het aantal bijkomende uren + bedragen per rubriek (onthaal, coördinatie-administratie, andere, …) te geven.
 • aankoop van CO²-meters voor de medische kabinetten en de wachtzaal

 

Welke uitgaven komen NIET in aanmerking ?

 • Consumptiecheques
 • Straffen en boetes voor het rijden
 • Abonnementen, bijdragen, tijdschriften
 • Geneesmiddelen  
 • Kleine medische verbruiksmateriaal (behalve beschermingsmateriaal – zie aanvaarde uitgaven)
 • Bankkosten, Rentebelasting op rente, Rente op leningen en rekeningen
 • Uitgaven Algemene Vergadering HWP
 • Representatiekosten
 • Kantinekosten personeel
 • Kosten van vergaderingen/werklunches
 • Beheersvergoedingen
 • Honoraria artsen
 • Uitgaven betreffende triagecentra of een andere organisatie dan wachtpost
 • Aankoop IT-materiaal (gebruik makend van de provisie hardware).
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht