• Ons aanbod voor artsen in opleiding

  Heb je de Startersgids voor artsen in opleiding 2022 nog niet besteld? Vraag dan hier jouw GRATIS exemplaar aan.

  Om kennis te maken met het Vlaams Artsensyndicaat bieden we jou graag ons Startersaanbod.
  Voor € 30 (i.p.v. € 50) word je lid van ons syndicaat tot eind 2023.
  Dan ondervind je zelf wat wij voor jou kunnen betekenen.
  Geïnteresseerd? Klik hier voor ons Startersaanbod.
   

Is een vennootschap nog interessant?

Mede door de diverse fiscale maatregelen genomen door de regering Di Rupo I is men beginnen twijfelen aan het voordeel van de vennootschap.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, dienen we 2 situaties te onderscheiden. Enerzijds : ‘Wat bij bestaande vennootschappen’ en anderzijds : ‘Wat bij nieuw op te richten vennootschappen’.

Bestaande vennootschappen

De voordelen voor een vennootschap bestaan nog steeds en zijn legio. De belangrijkste zijn :

 • de belastingtarieven in de vennootschapsbelasting zijn lager dan in de personenbelasting;
Vennootschap                   Persoonlijk - Eenmanszaak
 Tot €25.000 :24,98%  Tot €37.330 :  getrapte schijven van 25% tot 45%
van €25.000 - €90.000 : 31,97%  Vanaf €37.330 : 50%
 Van €90.000 - €322.500 : 35,53%  + gemeentebelasting
 van €322.500 : 33,99%  Belastingvrije som: € 6.990

In de veronderstelling dat een netto resultaat van 120.000 euro gehaald wordt als vrij beroeper, is het gemiddeld belastingtarief ongeveer als volgt :

 • Gemiddeld belastingtarief in de vennootschap : 31,5%
 • Gemiddeld belastingtarief als eenmanszaak : 47,90%

 

 • men kan aan inkomstenspreiding doen, zodat de lagere belastingschijven maximaal worden benut;
 • hierdoor kan men ook een besparing doen van de sociale bijdragen;
 • vanuit de vennootschap kunnen diverse, relatief gunstige vergoedingen uitbetaald worden, zoals huur, intresten R/C,…;
 • pensioenopbouw onder de vorm van een IPT-verzekering;
 • eenvoudiger om samenwerkingsverbanden af te sluiten;

 

Er zijn echter ook nadelen aan de vennootschap.

 • Zo beschikt men niet onmiddellijk over de verdiende centen. Door de inkomstenspreiding blijven winsten in de vennootschap zitten en zijn ze privé niet onmiddellijk beschikbaar.
 • Men dient een dubbele boekhouding bij te houden en een jaarrekening op te stellen en te publiceren bij de Nationale Bank van België.
 • Zijn er enkele eenmalige kosten die gepaard gaan met de oprichting van de vennootschap.
 • Het maken van ‘semi-beroepsmatige’ kosten worden voortaan strenger en zwaarder bestraft door de fiscus. Dit betekent echter niet dat geen kosten meer kunnen gemaakt worden via de vennootschap. Kosten kunnen nog steeds in de vennootschap op voorwaarde dat je het beroepsmatig karakter ervan kunt aantonen. Eventueel moet er gebruik gemaakt worden van de voordelen alle aard, wat in de meeste gevallen voordeliger is dan de uitgave privé te doen.

 

Daarenboven heeft de regering Di Rupo onlangs beslist dat de uitkering van dividenden uit de vennootschap of ten laatste bij de liquidatie van deze vennootschap, voortaan zullen belast worden aan 25% roerende voorheffing. Dit was voor dividenden voorheen 15% en bij liquidatie tot 30/09/2014 10%. En hier wringt het schoentje. Wanneer je namelijk de gerealiseerde winsten privé wenst te krijgen, wordt de belastingdruk hoger. Eenvoudig voorgesteld, komt het hierop neer. Veronderstel dat we geen rekening moeten houden met de sociale bijdragen en we ervan uitgaan dat we minimum 37.330 euro winst maken (hetgeen we meer verdienen wordt in de personenbelasting belast aan 50%), dan is de totale belastingdruk om gelden privé te krijgen de volgende :

  Personenbelasting Vennootschap voor 2012 Vennootschap na 2012
Winst 1.000 1.000 1.000
Belasting (50%/33,99%) -500 -340 -340
Gemeentebelasting (7%) -35 - -
Netto 465 660 660
Uitkering dividend - RV (15%-25%) - -95 -165
Netto ter beschikking 465 565 495

Dus om de gelden uit de vennootschap te halen via dividenden is de totale belastingdruk gestegen, maar blijft het nog iets voordeliger dan alles privé te laten belasten. En dan hebben we het nog niet gehad over de eventuele besparing in de sociale bijdragen.

Een ander belangrijk voordeel van de vennootschap, is de mogelijkheid om te voorzien in een bijkomend pensioenplan via de IPT-verzekering (Individuele pensioen Toezegging). De technische details zullen we u besparen, maar afhankelijk van de hoogte van de vergoeding die u uit de vennootschap haalt via wedde, kan u belangrijke sommen storten in een pensioenfonds. Deze bedragen zijn fiscaal aftrekbaar aan maximum 33,99% belastingen in de vennootschap. Bij de uitkering van de gespaarde som door de verzekeringsmaatschappij op het moment u 65 jaar wordt, zal u hierop belast worden aan 10% + Riziv bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 2%. Via deze manier kan op een fiscaal voordeliger wijze gelden uit de vennootschap gehaald worden in vergelijking met de dividenduitkering.

Nieuw op te richten vennootschap

Voor vennootschappen die sinds 1 juli 2013 opgericht worden in geld, is er terug goed nieuws. Deze vennootschappen kunnen immers terug genieten van de lagere roerende voorheffing (15%) wanneer zij pas vanaf het 3e jaar dividenden zouden uitkeren. Deze regel geldt eveneens voor kapitaalverhogingen in geld sinds 1 juli 2013 in bestaande vennootschappen. Vanzelfsprekend zullen in deze vennootschappen enkel de nieuw gecreëerde aandelen kunnen genieten van de lagere RV. Teug grijpend naar het eenvoudig voorbeeldje van hiervoor, gaan we terug naar de situatie ‘vennootschap voor 2012’.

Voor deze vennootschappen is er op dit vlak dus niets veranderd.

Bij de stopzetting van de vennootschap zult u echter wel moeten rekening houden met een hogere liquidatiebelasting van 25%, want deze wordt vanaf 01/10/2014 onherroepelijk verhoogd.

Alle andere beschreven voordelen en nadelen zijn ook van toepassing voor deze nieuwe vennootschappen.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.