Krachtlijnen voor huisartsen (Akkoord 2013-2014)

U vindt hier de grote lijnen van het nieuw akkoord voor huisartsen.

Woensdagavond 23 januari 2013 zijn we eindelijk tot een aanvaardbaar Akkoord Artsen-Ziekenfondsen gekomen voor de jaren 2013 en 2014. Het overleg met de BVAS heeft zelfs tot een beter resultaat geleid dan wat het Kartel op 11 december 2012 al wou aanvaarden van minister Onkelinx. We geven u hieronder de grote lijnen van het nieuw akkoord, geldig vanaf 1 februari 2013, voor de huisartsen weer.

 • De raadplegingen, bezoeken, adviezen, de GMD-verlenging en de zorgtrajecten worden vanaf 1 februari 2013 met 2% geïndexeerd.
 • De honoraria voor de raaplegingen, geldig vanaf 1 februari 2013, kan u hier al raadplegen.
 • De technische verstrekkingen worden met 1 % geïndexeerd.
 • Vanaf 1 februari 2013 kan u voor de permanentie- (pseudocode 101113) en de wachttoeslag (pseudocode 101091) € 4 (i.p.v. € 3) aanrekenen. In de loop van dit akkoord zal deze maatregel in de nomenclatuur verankerd worden.
 • De beschikbaarheidshonoraria en de Impulseovergoedingen worden met 2,76 % verhoogd. Per uur van beschikbaarheid levert u dat € 6,07 op. Voor Impulseo wordt de tussenkomst in de kosten voor uw praktijkassistent(en) en voor de diensten van uw medisch telesecretariaat geplafonneerd op resp. € 6.123,60 en € 3.474.
 • De telematicapremie bedraagt in 2013 € 806. Naar de toekomst toe zal de toekenning van deze premie wel gekoppeld worden aan het effectief gebruik van het elektronisch medisch dossier.
 • Vanaf 1 januari 2014 zal de verlenging van het globaal medisch dossier (GMD) via het MyCarenet systeem kunnen verlopen. Artsen hebben echter wel nog de mogelijkheid om te opteren voor de vandaag geldende regeling.
 • De preventiemodule of het GMDplus wordt verlengd tot eind 2014.
 • De praktijktoelage van € 1.650 per jaar wordt behouden.
 • Voor de uitbreiding van de huisartsenwachtposten wordt een budget van 6 miljoen euro voorzien. De financiering van nieuwe projecten tot uitbreiding van het aantal wachtposten of andere initiatieven tot reorganisatie van de wachtdienst zal door de Medicomut niet worden aanvaard indien meer dan 30 % van de actieve wachtdoende huisartsen zich niet akkoord verklaren met het project.
 • Het forfaitair accrediteringshonorarium bedraagt in 2013 en 2014 € 605. Dat bedrag wordt dit jaar eenmalig met € 100 verhoogd.
 • Huisartsen die toetreden tot de conventie verbinden zich ertoe de regeling sociale derde betaler toe te passen voor alle verstrekkingen inzake raadplegingen, en dit op vraag van de patiënt.
 • De Medicomut werkt voorstellen uit in verband met de aanbevelingen die werden geformuleerd in het KCE-rapport over burn-out bij huisartsen.
 • De administratieve belasting die gepaard gaat met het aanvragen en controleren van geneesmiddelen in hoofdstuk IV wordt verminderd. Een werkgroep moet tegen 31 maart 2013 voorstellen klaar hebben.

Klik hier om het Akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2013-2014 te raadplegen.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.