Krachtlijnen voor specialisten (Akkoord 2013-2014)

U vindt hier de grote lijnen van het nieuw akkoord voor specialisten.

Woensdagavond 23 januari 2013 zijn we eindelijk tot een aanvaardbaar Akkoord Artsen-Ziekenfondsen gekomen voor de jaren 2013 en 2014. Het overleg met de BVAS heeft tot een duidelijk beter resultaat geleid dan wat het Kartel op 11 december 2012 al wou aanvaarden van minister Onkelinx. We geven u hieronder de grote lijnen van het nieuw akkoord, geldig vanaf 1 februari 2013, voor de specialisten weer.
 

 • De honoraria voor de raadpleging, toezicht en andere intellectuele verstrekkingen (artikels 2 en 25 van de nomenclatuur) worden vanaf 1 februari 2013 geïndexeerd met 2 %. Niet-geaccrediteerde artsen zullen daarentegen vaststellen dat de toezichtshonoraria en sommige forfaitaire honoraria voor klinische biologie en medische beeldvorming ongewijzigd blijven.
 • De raadplegingen voor neurologen (codes 102174 en 102675), pneumologen (codes 102130 en 102631), reumatologen (codes 102152 en 102653) en geriaters (codes 102896, 102911 en 102233) worden vanaf 1 februari 2013  verhoogd met 5 %.
 • Het honorarium voor de raadpleging van de geaccrediteerde dermato-venerologen (code 102756) wordt, via een opwaardering van de Q- waarde met € 1,5, verhoogd tot € 30,98.
 • Het honorarium voor het onderzoek van een in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende door een geneesheer-specialist op verzoek van de geneesheer die op hem toezicht uitoefent en die tot een ander erkend specialisme behoort (code 599082) wordt met 25 % verhoogd.
 • De beschikbaarheidshonoraria voor 2013 worden vastgelegd op:
  • € 353,10 per weekend;
  • € 211,83 per feestdag die niet samenvalt met een weekend;
  • € 141,23 voor een wettelijke feestdag die op een vrijdag of maandag valt.
 • Het permanentiehonorarium in de dienst pediatrie (E-dienst) bedraagt € 257,56.
 • De speciale verstrekkingen voor medische beeldvorming, heelkunde, reanimatie, anesthesiologie en gynaecologie worden met 1,5 % verhoogd vanaf 1 februari 2013.
 • De speciale verstrekkingen voor klinische biologie en andere speciale verstrekkingen worden met 1 % verhoogd.
 • De technische verstrekkingen voor fysiotherapie vervat in artikel 22 van de nomenclatuur, worden vanaf 1 februari 2013 met 2 % verhoogd.
 • De honoraria voor dialyse blijven gehandhaafd.
 • Volgende specifieke technische verstrekkingen worden eveneens vanaf 01.02.2013 opgewaardeerd:
  • Gynaeologie: 469895-469906 “Bidimensionele echografische zwangerschapsevaluatie met protocol en documenten, maximum één keer per kwartaal” met 15 %.
  • Otoplastie: 258156-258160, 258171-258182, 253551-253562 en 253573-253584 met 206,5 %.
  • Abdominale heelkunde: 243611-243622 “Ingreep wegens perforatie van een ander abdominaal orgaan dan de appendix ” met 33,3 % en 244053-244064 “Operatie van Hartmann” met 12,5 %.
  • Thoracale heelkunde: 227253-227264 “Totale of gedeeltelijke longexeresis” met 30,8 %.
  • De implantatie van een volledig onderhuids veneus poortsysteem (type port-a-cath) (code 354351-354362) met 50 %.
 • Via een aanpassing van de sleutelletterwaarden worden de verstrekkingen voor reconstructieve borstchirurgie na operatie (codes 252453-252464, 252475-252486, 252534-252545, 252556-252560 en 252571-252582) met 50 % geherwaardeerd. Deze herwaardering zal worden doorgevoerd na overleg met de vertegenwoordigers van de plastisch chirurgen.
 • In afwachting van structurele correcties die uiterlijk tegen 1 mei 2013 in werking moeten treden, worden de sleutelletterwaarden van de verstrekkingen inzake echocardiografie en coronarografie van 1 februari 2013 met 6,7% verminderd.
 • Het bestaande principe wordt in herinnering gebracht dat het de geconventioneerde artsen niet toegelaten is om vrije honoraria aan te rekenen voor patiënten verblijvend in tweepersoonskamers en gemeenschappelijk kamers in het dagziekenhuis. De precieze interpretatie van de artikels over de supplementen in de wet van 27.12.2012 houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidzorg is immers onduidelijk.

Klik hier om het Akkoord Artsen-Ziekenfondsen 2013-2014 te raadplegen.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.