Aangepaste teststrategie voor huisartsen

29.11.2021

In navolging van de recente beslissingen van het IMC en de weigering om de teststrategie aan te passen, hebben BVAS, Domus Medica en Kartel gezamenlijk besloten om deze beslissingen niet te volgen en een eigen uitgewerkte teststrategie door te voeren. 

De afgelopen maand hebben we hemel en aarde bewogen om het beleid te overtuigen een aanpassing in de teststrategie door te voeren omdat de huidige niet meer leefbaar is voor onze huisartsen, huisartsenwachtposten en testcentra.

Er werd een aangepaste teststrategie uitgewerkt die ook werd voorgelegd aan het Overlegcomité en het IMC. Het is deze aangepaste teststrategie die wij ook adviseren om de komende weken te gebruiken.

Ons doel hiermee is:

  • Epidemie onder controle houden om overbelasting van het zorgsysteem (1ste lijn, hospitalisaties en opnames INZO) te vermijden;
  • Belasting huisartsgeneeskunde tijdens vierde golf doen dalen;
  • Focus terug op huisartsgeneeskundige zorg bieden;
  • Alle administratieve belasting en tekort testcapaciteit asymptomatische patiënten buiten de huisartsenpraktijk houden;
  • Patiënten een acceptabele teststrategie bieden.
     

U vindt de aangepaste teststrategie en stroomdiagram in bijlage terug.

U kan deze gerust verspreiden zodoende dat alle huisartsen deze informatie ontvangen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht