Aanvullende crisisuitkering voor arbeidsongeschikte zelfstandigen is een stap in de goede richting

25.09.2020

In het Staatsblad van 23 september 2020 verscheen een KB ‘houdende toekenning ingevolge de Covid-19-pandemie, van een aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten’. Voor de BVAS is dit een stap in de goede richting die echter nog lang niet volstaat.

Het gaat om een tijdelijke maatregel die met terugwerkende kracht in werking treedt op 1 maart 2020, de dag dat het crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen werd ingevoerd. De aanvullende crisisuitkering is enkel bedoeld voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die samenwonen zonder gezinslast en die ten gevolge van de Covid-19-pandemie hun beroepsactiviteit niet langer konden uitoefenen, waardoor ze enkel aanspraak konden maken op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

Omgerekend in werkdagen is het vervangingsinkomen van deze categorie van arbeidsongeschikte zelfstandigen lager dan de uitkering van 49,68 euro per dag in het kader van het crisis-overbruggingsrecht. Het KB beoogt dat verschil weg te werken.

Voor BVAS is dit KB weliswaar een stap in de goede richting maar nog lang niet voldoende als je het vergelijkt met de erkenning van COVID-19 als beroepsziekte voor gesalarieerde zorgverstrekkers. 

BVAS blijft aandringen op een substantiële vergoeding voor zelfstandige artsen die besmet raakten met het SARS-CoV-2-virus, in het bijzonder als ze het virus hebben opgelopen door een gebrek aan beschermingsmateriaal tijdens de uitoefening van hun beroep.

Dr. Philippe Devos, Voorzitter BVAS


​U kan het KB van 15 september 2020 houdende toekenning, ingevolge de COVID-19-pandemie, van een aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten (BS 23.09.2020) hier raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht